Kielet

A- kieli (A1)

Huttukylän koulussa oppilas aloittaa ensimmäisen vieraan kielen, A- kielen (A1) opiskelun 2. luokalla. Oppilas voi valita ensimmäiseksi vieraaksi kielekseen englannin, ranskan, saksan tai venäjän kielen. Valitessaan muun A1 kielen kuin englannin, oppilas pääsääntöisesti siirtyy sen koulun oppilaaksi, jossa kyseisen kielen opetusta järjestetään. Matkakustannukset korvataan, mikäli koulumatka on yli 5km. A1-kieltä opiskellaan peruskoulun 9. luokan loppuun saakka. Koulumme englannin kielen opettajana toimii Marjaana Hautajärvi.

A2-kieli

Toisen, vapaaehtoisen A-kielen oppilas voi aloittaa 5. luokalla. Sen opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun asti. Koulumme oppilas voi valita toiseksi vapaaehtoiseksi kielekseen saksan, ranskan tai venäjän. Kielen ryhmä muodostetaan kouluun, mikäli vähintään 12 oppilasta on valinnut kyseisen kielen. Mikäli ryhmää ei synny, oppilaat käyvät A2 kielen tunneilla toisella koululla. Jos oppilaan ensimmäinen A-kieli on ranska, saksa tai venäjä, toinen A- kieli on 5. luokalla alkava englanti.