Kodin ja koulun yhteistyö

Oppilaiden huoltajat voivat tutustua koulun henkilökuntaan ja koulutyöhön vanhempainilloissa, koulun juhlissa ja muissa yhteisissä tapahtumissa sekä oppilasarviointiin liittyvissä keskustelutilaisuuksissa. Uusille oppilaille järjestetään tutustumispäivä ilmoittauduttaessa. Vanhemmille järjestetään vanhempainilta syyslukukauden alussa ja tarvittaessa myös kevätlukukaudella. Keskinäisen yhteydenpidon kanavina ovat Wilma, reissu-/reppuvihkot, tiedotemonisteet, sähköposti sekä puhelinsoitot.

Vanhemmat ovat tervetulleita käymään koululla. He voivat osallistua koulun toimintaan esim. päivänavauksia, oppituokioita, työpajoja tai kerhoja pitämällä sekä marjaretkien, talkoiden, kilpailujen ja opintomatkojen myötä.

Yksittäisen oppilaan koulunkäyntiä koskevaa palautetta vanhemmat saavat todistusarvioinnin lisäksi sanallisessa arvioinnissa, johon saattaa kuulua myös oppilaan itsearviointiosuus sekä vanhempien kommentit. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä opettajiin myös kotiin soittamalla sekä halutessaan sopimalla ajan opettajan henkilökohtaista tapaamista varten.