Lisää sivun otsikko

Kuinka koulussa toimitaan:

Yleiset toimenpiteet:

Koulussa toteutetaan KiVa koulu-ohjelmaa. Oppilaat osallistuvat Kiva koulu-oppitunneille kerran kuussa, ensimmäisellä luokalla (10 kaksoistuntia) ja uudelleen neljännellä luokalla (10 kaksoistuntia). Ensimmäisenä vuonna koulun kaikki oppilaat 0-6 osallistuvat Kiva tunneille. 0-2 luokilla toteutetaan lisäksi Lions Quest -ohjelmaa kerran viikossa (1h).

 

Kohdennetut toimenpiteet:(Kiusaamistapausten käsittely)

Opettaja selvittää onko kysymys systemaattisesta kiusaamisesta; luokanopettaja selvittää asian. Jos kyseessä on systemaattinen kiusaamistapaus, luokanopettaja vie asian Kiva-Tiimin käsiteltäväksi (tiedot kirjataan ylös, lomake 1)

Kiva-tiimin jäsenet tapaavat kiusatun oppilaan kanssa (muistiinpanot kirjataan, lomake 2)

Kiva-tiimin jäsenet keskustelevat kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa yksitellen (kirjataan muistiinpanot ja sopimus, lomake 3)

Kiva-tiimin jäsenet keskustelevat kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa ryhmänä. Sovitaan seurantapalaveri (kirjataan muistiinpanot ja sopimus, lomake 4)

Kiva-tiimin jäsenet tapaavat kiusatun seurantakeskustelussa: Onko tilanne muuttunut? (kirjataan muistiinpanot, lomake 5)

Kiva-tiimin jäsenet tapaavat kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa seurantakeskustelussa, jossa kiusattu voi olla mukana.  (kirjataan muistiinpanot ja sopimus, lomake 6)