Oppilashuolto

Oppilashuolto on mm. hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä. Koulussamme toimii oppilashuoltoryhmä (rehtori, koululääkäri, kouluterveydenhoitaja, psykologi, koulukuraattori, sosiaalityöntekijä, erityisopettaja ja luokanopettaja), jonka avulla pyritään helpottamaan erilaisten opetustehtävien suunnittelua ja järjestystä. Vanhemmat ovat mukana oppilaan koulunkäyntiin liittyvissä ratkaisuissa.

Koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu 1-2 kertaa sekä syyslukukauden että kevätlukukauden aikana. Tarvittaessa palavereita pidetään useammin joko laajalla tai pienemmällä kokoonpanolla.