Oppilaskunta

Koulumme oppilaskunta on muodostunut Vihreä lippu-raadin ympärille. Raadissa työskentelee jokaiselta luokka-asteelta yksi oppilas, jonka oppilaat ovat valinneet keskuudestaan. Varsinaiselle raatilaiselle on valittu varajäsen. Vihreä lippu raadissa on mukana myös kaksi opettajaa.

Koulussamme toimii myös osallisuusryhmä, johon kuuluu kaksi oppilasta jokaiselta luokka-asteelta. Kaksi osallisuusryhmän oppilasta edustaa kouluamme myös kaupungin yhteisissä kaupunkikokouksissa.