Oppilaskunta ja osallisuus

Koulussamme toimii osallisuusryhmä /oppilaskunta. Koulumme oppilaat valitsevat keskuudestaan jokaiselle luokka-asteelle jäsenen ja varajäsenen oppilaskuntaan. Oppilaskunnan jäsenet valitaan aina syyslukukauden alussa. Kaksi osallisuusryhmän vanhinta oppilasjäsentä edustaa kouluamme myös kaupungin yhteisissä kaupunkikokouksissa.

 

Koulussamme toimii myös Vihreä lippu-raati. Raadissa työskentelee jokaiselta luokka-asteelta yksi oppilas, jonka oppilaat ovat valinneet keskuudestaan. Varsinaiselle raatilaiselle on valittu varajäsen. Vihreä lippu raadissa on mukana myös kaksi opettajaa.

 

Koulumme 5. luokan oppilaat koulutetaan Välkkäri-ohjaajiksi. He järjestävät liikunnallisia tapahtumia ja päivänavauksia koko koululle. Heidän tehtävänään on hakea myös yksittäisiä oppilaita ryhmäleikkeihin tai välituntiaktiviteetteihin välituntien aikana.