Painotukset

Koulumme on Vihreä lippu - koulu. Koulumme (sekä Huttukylän että Ylikylän opetusyksiköt) sai keväällä 2012 ympäristökasvatustunnuksen, Vihreän lipun, osoitukseksi pitkäjänteisestä ja korkeatasoisesta ympäristökasvatustyöstä.

Vihreä lippu -ohjelman avulla olemme onnistuneet liittämään kestävän kehityksen konkreettiseksi osaksi jokapäiväistä arkea. Vihreä lippu ohjelman keskeisenä ideana on oppilaiden oma aktiivisuus ja osallisuus. Lapset/nuoret ovat Vihreä lippu -projektissamme aktiivisia vaikuttajia ja toimijoita aikuisten rinnalla niin suunnittelussa, päätöksenteossa, toteutuksessa kuin tulosten arvioinnissakin. Näin he näkevät, että yhteisiin asioihin on mahdollista itse vaikuttaa. Koulumme jokaisesta luokasta oppilaat ovat valinneet keskuudestaan 1-2 Vihreä lippu- raatilaista, jotka ovat kokoontuneet kahden opettajan johdolla noin kerran kuukaudessa koko lukuvuoden ajan.  Raati on suunnitellut arjen toimintatapojen kehittämistä, järjestänyt tietoiskuja, teemapäiviä ja tapahtumia, joihin kaikki oppilaat ovat osallistuneet. 
Vihreä lippu innostaa lapsia etsimään kestävämmän elämäntavan ja ympäristönsuojelun salat oivallusten ja elämysten kautta.

Yksi Vihreä lippu -ohjelman teemamme on Lähiympäristö. Toimintasuunnitelmamme rakentuu pitkälle lähiympäristö- teeman ympärille. Kaunis lähiympäristö on meille läheinen teema; näemmehän päivittäin Kiiminkijoen virtaavan veden ja sen eri olomuodot sekä vihreät metsät ja pellot koulumme ikkunoista ja välituntilalueelta.

Kestävän kehityksen lisäksi koulussamme painotetaan liikunnan merkitystä oppilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kehityksen tukena. Koulumme on mukana Liikkuva koulu- hankkeessa.