Lisää sivun otsikko

Poissaoloihin puuttumisen malli:

 

Luvattomat

Luvalliset

h / lukukausi

Toimenpide

h / lukukausi

Toimenpide

15

Koulupalaveri

50

Opettajan keskustelu huoltajien kanssa ja tarvittaessa ohjaaminen oppilashuoltoryhmään

30

Oppilashuoltoryhmä

100

Oppilashuoltoryhmä

50

Lastensuojeluilmoitus

 

 

 

Luokanvalvojan tehtävänä on seurata oppilaan poissaoloja ja käynnistää mallin mukaiset toimenpiteet. Luokanvalvoja keskustelee huoltajien kanssa aina, kun näyttää, että koulutyö kärsii poissaoloista. Luokanvalvojan tulee ohjeistaa huoltajia poissaolojen ilmoittamisesta, seurannasta, kontrolloinnista sekä poissaoloihin puuttumisesta.

Luvattomat poissaolot ovat poissaoloja, joihin ei ole saatu lupaa eikä selitystä huoltajalta. Luvattomat poissaolot näkyvät Wilmassa punaisella. Myöhästymiset ovat myös luvattomia, mikäli niihin ei ole saatu lupaa tai selitystä.  Luvallisia poissaoloja ovat kaikki muut poissaolot.

Koulupalaveriinluokanvalvoja kutsuu huoltajan ja oppilaan lisäksi sitä koulun henkilöstöä, joka tietää oppilaan asioista parhaiten ja on oppilaan kanssa säännöllisesti tekemisissä. Koulupalaverin kokoonpanoa ei ole syytä tarpeettomasti kasvattaa.

Mikäli luvattomat poissaolot jatkuvat koulupalaverin jälkeen, vie luokanvalvoja asian oppilashuoltoryhmän tietoon. Asia käsitellään oppilashuoltoryhmässä, joka päättää jatkotoimenpiteistä ja seurannasta.

Luokanvalvojan ilmoittaessa oppilashuoltoryhmälle luvattomien poissaolojen yhä jatkuvan, tehdään oppilashuoltoryhmässä lastensuojeluilmoitus.

Luvallisten poissaolojen osalta toimitaan mallin mukaisesti. Luokanvalvoja voi aina halutessaan konsultoida oppilashuoltoryhmän jäseniä. Koulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettajat, oppilaanohjaajat, koulukuraattori sekä kouluterveydenhoitaja.