Lisää sivun otsikko

Poissaoloihin puuttumisen malli – Itäinen alue

 

Poissaoloihin puuttumisen rajat:

Runsaat luvattomat poissaolot ovat aina merkki siitä, että oppilaan asiat eivät ole kohdallaan. Varhainen puuttuminen ehkäisee oppilaiden syrjäytymistä ja edesauttaa asioiden korjaantumista varhaisessa vaiheessa. Itäisellä alueella poissaoloihin puuttumisen malli on seuraava:


 

Luvattomat poissaolot

 1. Kasvatuskeskustelu 10h jälkeen

Luokanopettaja, -valvoja tai -ohjaaja ohjaa oppilaan kasvatuskeskusteluun, kun oppilaalla on luvattomia poissaoloja 10 h. Hän on myös yhteydessä huoltajaan ja tarjoaa mahdollisuutta osallistua kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu kirjataan Wilma -järjestelmän lomakkeelle.

 1. Konsultoidaan oppilashuollon työtekijöitä, jos poissaolot jatkuvat

 2. Käydään LP- keskustelu (tarvittaessa)

 3. Käydään LP-neuvonpito (tarvittaessa)

 

 1. Jos poissaolot jatkuvat, kootaan yksilökohtainen monialainen asiantuntijaryhmä 20h

 2. pyydetään tarvittaessa mukaan perheneuvonta / perhepalvelu;

 3. mahdollisesti LP-neuvottelu; jos sitä ei ole tehty

 4. Lastensuojelu ilmoituksen tekeminen 30h

  (https://www.ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-perhepalvelut/ilmoita-huolesi)

 5. perheelle tarjotaan palvelutarpeen arviota lastensuojelun kautta

 


Luvalliset poissaolot:

Myös luvallisiin poissaoloihin tulee puuttua. Ainakin on tarpeen selvittää poissaolojen merkitystä koulunkäynnin kannalta.

 

 1. 50 h / lukuvuosi

 2. Luokanopettaja, -valvoja tai -ohjaaja keskustelee huoltajien kanssa. Tarvittaessa konsultoidaan oppilashuollon jäseniä

 3. Kasvatuskeskustelu kirjataan Wilma -järjestelmän lomakkeelle.

 4. Käydään tarvittaessa LP- keskustelu

 5. Käydään tarvittaessa LP-neuvonpito

   

 6. 100 h / lukuvuosi

 7. oppilaan poissaolojen käsittelemistä varten kootaan tarvittaessa yksilökohtainen monialainen asiantuntijaryhmä

 

Mietitään myös lastensuojeluilmoituksen tekemistä.

 • perheelle tarjotaan palvelutarpeen arviota lastensuojelun kautta

 

Mikäli luokanopettajalla tai -valvojalla herää huoli luvallisista poissaoloista tuntirajoista poiketen, voi hän olla yhteydessä kotiin. Yksilökohtainen monialaisen asiantuntijaryhmän tapaaminen voidaan järjestää aiemmin kuin 100h on täyttynyt.

 

Huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan lastensa poissaoloista viipymättä. Näin luokanvalvojat ovat ajan tasalla siitä, mitkä oppilaan poissaoloista ovat luvallisia (esimerkiksi sairauspoissaoloja) ja mitkä luvattomia.