Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa tukimuodot ja -rakenteet vahvistuvat asteittain. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tukea voidaan antaa myös yksittäisen oppilaan erityisvahvuuksien edistämiseksi.  Tavoitteena on, että mahdollisimman moni oppilas voi erilaisten tukitoimien avulla käydä koulua omassa lähikoulussaan.

 

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tukea ja ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä heti kun tarvetta on. Mikäli oppilas tarvitsee tukea tehostetusti, laaditaan oppimissuunnitelma, johon tuen muodot kirjataan. 

Jos oppilas tarvitsee erityistä tukea, hänelle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). HOJKS on pedagoginen asiakirja, jossa määritellään tavoitteet, pedagogiset menetelmät, opetusjärjestelyt ja tarvittavat tukitoimet.

Oppimisen ja koulunkäynnin tukea annetaan sekä lähikouluissa että keskitettyinä palveluina erityisryhmissä ja -kouluissa.