Ajankohtaista ikäihmisille

< Takaisin

Ikääntymispoliittista ohjelmaa varten kerätään ensi viikolla oululaisten mielipiteitä

Oulun kaupunki kerää kyselyllä kuntalaisten mielipiteitä parhaillaan laadittavaa ikääntymispoliittista ohjelmaa varten. Kyselyllä kartoitetaan oululaisten mielipiteitä mm. siitä, mitkä asiat Oulussa ovat ikääntyneen väestön kannalta hyvin ja mitä pitäisi kehittää.

Kyselyyn on viikon 45 aikana mahdollista vastata kaikissa viidessä hyvinvointikeskuksessa, Aleksinkulmassa, Yli-Iin hyvinvointipisteellä, Ylikiimingin asukastuvalla ja Oulunsalon kirjastossa. Kyselyn avulla kerättyä tietoa hyödynnetään ohjelman laadinnassa ja toimenpiteiden asettamisessa.

Ikääntymispoliittinen ohjelma on lakisääteinen suunnitelma, jonka hyväksyy kaupunginvaltuusto. Ohjelmassa arvioidaan nykytilaa ikääntyneiden hyvinvoinnin ja palveluiden osalta. Tärkeänä osana ohjelmaa on toimenpiteet, jotka tähtäävät siihen, että tulevaisuudessa ikääntyneet voisivat paremmin ja olisivat toimintakykyisempiä.

Ikääntymispoliittista ohjelmaa valmisteleva työryhmä käsittelee hyvinvointia laaja-alaisesti niin terveyden kuin esimerkiksi asumisen, elinympäristön ja kulttuurin osalta. Työryhmän toimikausi on vuoden 2019 loppuun. 

Jakolinkki