Ajankohtaista ikäihmisille Ajankohtaista ikäihmisille

< Takaisin

Korjaus- ja energia-avustusten hakuaika meneillään

Vuoden 2016 korjaus- ja energia-avustuksia voi hakea maaliskuun 24. päivään saakka.

Avustusta voidaan myöntää vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjauksiin. Toimenpiteinä voivat olla esim. pesutilojen ja keittiön, rakennuksen lämmöneristyksen ja tiiviyden, LVIS- järjestelmien ja esteettömyyden parantaminen. Avustuksen suuruus on enintään 40 % kustannuksista. Erityisistä syistä enintään 70 % kustannuksista silloin, kun:

  • hakija on veteraani tai veteraanin leski
  • vanhus tai vammainen henkilö joutuisi ilman korjaustoimenpiteitä muuttamaan pysyvästi pois asunnosta liikkumisesteitten vuoksi
  • asunnossa ei voida antaa vanhuksen tai vammaisen henkilön tarvitsemia sosiaali- tai terveydenhuollon palveluja

Omakotitaloihin voi saada energiatalouden parantamiseen tarveharkintaista, tulorajoihin perustuvaa energia-avustusta neljänneksen materiaalikustannuksista. Työkustannuksiin voi hakea verottajalta kotitalousvähennystä.

Kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin asuinrakennuksiin myönnetään kuntotutkimusavustusta puolet kustannuksista. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että kunnan terveydensuojeluviranomainen on todennut terveyshaitanmahdollisuuden.

Hissien rakentamiseen hissittömiin asuinkerrostaloihin myönnetään valtion varoista avustusta 50 %. Oulun kaupunki myöntää lisäksi kuntakohtaista avustusta 10 %, joten taloyhtiöiden maksettavaksi jää vain 40 % kustannuksista. Kaupunki tarjoaa lisäksi maksutonta konsulttiapua hissin rakentamisen esisuunnitteluun, alustavien suunnitelmien laatimiseen hissin sijoittamisesta sekä kustannusten arviointiin.

Taloyhtiöt voivat saada tukea puolet kustannuksista myös muihin, pieniinkin esteettömyyttä parantaviin korjaustoimenpiteisiin.

Avustusten valtakunnallinen hakuaika päättyy 24.3.2016.

Hissien rakentamista ja esteettömyyden parantamista koskevilla avustuksilla hakuaika on jatkuva. Kaupunki auttaa avustusten hakemisessa ja tarjoaa avustuskohteisiin maksutonta korjausneuvontaa.  

Lisätietoja:
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, tontit ja asuminen, Solistinkatu 2, rakennusmestari Hannu Ukkola, puh. 044 7032618,hannu.u.ukkola(at)ouka.fi, Leena Olsbo-Rusanen, puh. 044 7032616, leena.olsbo-rusanen(at)ouka.fi

Linkki: www.ouka.fi/avustukset