Ajankohtaista ikäihmisille

< Takaisin

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut tulevat lakisääteiseksi 1.11. lähtien

Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta muuttuu 1.11.2019 alkaen siten, että kaikki rintamaveteraanit ovat oikeutettuja kotona asumista tukeviin palveluihin. Lisäksi rintamaveteraaneille korvataan tehostetun palveluasumisen palveluja.

Kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti rintamaveteraanin kotona selviytymistä. Kotona asumista tukevina palveluina korvataan mm. kotihoito, kotihoidon tukipalvelut (mm. ateriapalvelu, siivous, turvapalvelu), liikkumista tukevat palvelut (mm. taksi), sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut (mm. päivätoiminta) ja omaishoito. Tukipalveluna voidaan korvata myös pihatöitä, kuten lumen aurausta tai nurmikon leikkausta. Palvelut perustuvat henkilökohtaiseen palvelutarpeen kartoitukseen.

Tehostetun palveluasumisen yksikössä asuvalle korvataan tehostetun palveluasumisen palvelu, ateriapäivämaksu, liikkumista tukevat palvelut ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut, kuten esimerkiksi saattoapu palvelukodin ulkopuolelle.

Laitoshoitoa ei korvata, eikä palveluja korvata asumispalveluihin silloin, kun oleskelu niissä on lyhytaikaista. Korvata ei myöskään asumiseen liittyviä kuluja, kuten vuokraa tai sähkö- ja vesimaksuja.

Palveluihin oikeutettuja Oulussa alle 300 henkilöä

Kotona asumista tukeviin palveluihin on oikeutettu Suomessa asuva rintamaveteraani, joka on osallistunut vuosien 1939-1945 sotiin ja omistaa rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen. Palveluihin eivät ole oikeutettuja sotainvalidit, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 10 %.

Syyskuun 2019 tilanteen mukaan palveluihin oli Oulussa oikeutettuja 279 edunsaajaa, joista tehostetussa palveluasumisessa oli 82 henkilöä. Tukeen oikeutetuille henkilöille on lähetetty asiasta tarkempaa tietoa kirjeitse.

Kunnat saavat palvelujen järjestämistä varten valtiolta määrärahan ja laskuttavat kustannukset täysimääräisinä Valtiokonttorilta vastaavasti kuten sotainvalidienkin osalta.

Jakolinkki