Ruokaa lahjoitetaan vanhuksilta lapsiperheille Oulunsalossa - Ajankohtaista - Ikääntyminen - Oulun kaupunki

Ajankohtaista ikäihmisille Ajankohtaista ikäihmisille

< Takaisin

Ruokaa lahjoitetaan vanhuksilta lapsiperheille Oulunsalossa

Oulunsalon Salonkartanon palvelukeskuksesta on ryhdytty lahjoittamaan palvelukeskusten asukkailta ylijäävää ruokaa alueen lapsiperheille. Uudenlainen yhteistyö aloitettiin Oulunsalossa syyskuun lopussa.

”Olin aiemmin töissä Salonkartanossa sairaanhoitajana ja huomasimme, kuinka paljon ruokaa menee hukkaan. Jäimme miettimään, miten ruoan voisi hyödyntää ja käyttää sitä tarvitseville”, kertoo Oulunsalon seurakunnan diakonissa Maija Sivula.

Salonkartanon palveluesimies Tarja Peltoniemi selvitti lupa- ja muut käytännöt ruoan tuottajalta Serviisiltä, jonka jälkeen lahjoitukset voitiin aloittaa.

Vanhusten palvelukeskuksesta ilmoitetaan diakoniatyöntekijälle, jos ruokaa on jäänyt ja minkä verran. Seurakunnalla puolestaan on tiedossa perheet, joilla on tarvetta valmiille ruoalle.

Ruoka on pääsääntöisesti mennyt sellaisessa elämäntilanteessa oleville perheille, joilla ei ole aikaa tai voimavaroja ruoan laittamiseen. Perheet ovat kokeneet avun todella suureksi. Aikaa ja voimavaroja on jäänyt muuhun kuin ruoanlaittoon, ja toki taloudellistakin hyötyä avusta on.

”Ja ruokahan on maittavaa ja terveellistä”, kertoo Peltoniemi.

”Vastuu ruoan syömäkelpoisuudesta on viime kädessä meillä, jotta säilytämme ruoan oikein. On hienoa, että pääsemme tekemään konkreettista yhteistyötä alueen eri toimijoiden ja eri-ikäisten kuntalaisten välillä”, kertoo Kaakkurin hyvinvointikeskuksen palvelupäällikkö Susanna Lähde.

Kaakkurin hyvinvointikeskuksen toimintoihin kuuluvat Oulunsalo–Kaakkurin alueen lasten, nuorten, perheiden, työikäisten ja ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut, mukaan lukien Salonkartano.

Tarja Peltoniemi, Maija Sivula ja Kaisa Riivanne Oulunsalon Salonkartanon keittiössä.