Ajankohtaista ikäihmisille Ajankohtaista ikäihmisille

< Takaisin

Uutta määrärahaa rintamaveteraaneille Valtionkonttorista

Valtionkonttori on myöntänyt rintamaveteraaneille määrärahaa, jota Oulun kaupunki voi käyttää rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen omaavien rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palveluiden järjestämiseen. Kaikkiin oululaisiin rintamaveteraaneihin otetaan tänä vuonna yhteyttä palveluntarpeen arviointia varten. Etuun oikeutettuja veteraaneja on Oulussa yhteensä 553 henkilöä.

Mikäli perusteet palveluille täyttyvät, rintamaveteraanit voivat saada maksuttomia kotihoidon palveluja 1.4.2017 alkaen. Tuosta päivämäärästä alkaen ei tarvitse maksaa lainkaan asiakasmaksuja. Mikäli määrärahat riittävät, palveluja voi saada maksutta 31.7.2018 asti. Jos Valtiokonttori myöntää myös ensi vuonna määrärahaa, palvelut voivat olla maksuttomia myös sen jälkeen.

Uutta määrärahaa eivät voi saada tehostetussa palveluasumisyksikössä tai laitoshoidossa asuvat eivätkä sotainvalidit, joiden sotavammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia.

Tuttu palveluseteli edelleen käytössä

Veteraaneille myönnetään edelleen ylimääräinen palveluseteli kuten aiempinakin vuosina ajalle 1.4.2017–31.7.2018. Tämä palveluseteli on arvoltaan 800 €. Tällä setelillä voi hankkia valintanne mukaan esimerkiksi ulkoiluavustusta, asiointiapua tai apua kotitöihin. Palvelun voi maksaa kokonaan tällä palvelusetelillä eikä sitä tarvitse käyttää yhdellä kerralla kokonaan.

Palvelua voi hankkia niiltä palveluntuottajilta, jotka Oulun kaupunki on hyväksynyt. Palveluntuottajien hintoja voi katsella ja vertailla Parasta palvelua -sivuilla.