Asuminen - Ikääntyminen - Oulun kaupunki

Asuminen ja hoito Asuminen ja hoito

Asuntoja ja vanha pariskunta

Jos kotona asumista tukevat palvelut eivät enää takaa turvallista asumista kotona, on olemassa erilaisia vaihtoehtoja asumismuodoksi.

Palvelutalossa asutaan itsenäisesti omassa asunnossa, jonne voi tarvittaessa saada erilaisia palveluja. Tehostettu palveluasuminen puolestaan tarkoittaa asumista palvelukodissa, jossa asiakas saa ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon.

Vaativampaa hoitoa ja huolenpitoa tarjoaa laitoshoito. Lyhytaikaista laitoshoitoa voidaan järjestää ikääntyneen kotona asumisen tueksi tai omaishoitajan jaksamisen tukemiseksi.

Asumispalveluiden maksut löytyvät asiakasmaksujen sivuilta.

Palveluopas 65+ on sivusto, jonne on koottu tietoa kotona asumisen tueksi. Sivustolla löytyy tietoa mm. kulkemisesta ja turvallisuudesta.