Asunnon korjausavustukset ja muutostyöt

Korjausavustusta myönnetään ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan asuinrakennuksen korjaamiseen enintään 40 % ja poikkeustapauksissa enintään 70 % hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusta voidaan myöntää omakotitalon omistajalle tai osakkeenomistajalle hänen vastuullaan olevien korjausten kustannuksiin eli huoneiston sisäisten korjausten kustannuksiin.
 
Veteraaneille voidaan myöntää 40 %:n avustuksen lisäksi tarveharkintainen 30 %:n veteraanilisä. Veteraaniperheisiin sovelletaan korkeampia tulorajoja. Perheen varallisuus otetaan myös huomioon avustusta myönnettäessä.
 
Avustusta voidaan myöntää esim. peseytymis- ja saniteettitilojen korjaamiseen ja rakentamiseen, rakennuksen lämmöneristyksen, tiiviyden ja LVIS-järjestelmien parantamiseen ja liikkumisesteiden poistamiseen. Sisäpuoliset pintakäsittelyt ovat avustettavia yleensä laajempaan peruskorjaukseen liittyvinä. Kodinkoneista voidaan avustukseen sisällyttää liedet ja kylmäsäilytyskalusteet.
 
Avustettavan perheen pysyvien kuukausitulojen enimmäismäärät ja tietoa korvauksen hakemisesta löytyy kaupungin Asuminen ja rakentaminen -sivuilta.

Asunnon muutostyöt

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvoja avustaa sotainvalideja ja veteraaneja asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa, korjausavustusten hakemisessa sekä muutostyöt suorittavan urakoitsijan löytämisessä.

Korjausneuvojan tekemä neuvontatyö on asiakkaille maksutonta. Asunnon korjaustyöt ovat kuitenkin maksullisia. Korjausneuvoja auttaa avustusten hakemisessa.

Korjausneuvontaan hakeminen

Ota yhteys korjausneuvojaan. Mikäli puhelinkeskustelun perusteella todetaan muutostöiden suorittamiselle olevan mahdollisuuksia, sovitaan korjausneuvojan käynnistä.

Korjausneuvoja katsoo paikan päällä tilanteen, suorittaa mittaukset ja esittää asiakkaalle muutostöiden vaihtoehdot ja niihin mahdollisesti saatavat avustukset tai korvaukset.

Korjausneuvoja auttaa tai tekee tarvittavan paperityön eli tekee hankkeen luonnospiirustukset ja kustannusarvion ja laittaa avustushakemukset liikkeelle. Tarvittaessa korjausneuvoja avustaa myös sopivan urakoitsijan löytämisessä.

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work 08 558 410 vaihde
    cell 044 703 2618 asumisen asiantuntija
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Korjausneuvoja

  • Puhelin Tapio Karhu cell 040 516 6738
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Linkki ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaan