Ikäihmisten Aino-neuvonta

Ainolta voi kysyä kaupungin, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluista. Neuvonta on maksutonta palvelua ikäihmisille ja heidän läheisilleen. Ainolta voi tulla myös kysymään paikan päälle aikaa varaamatta. Palvelulinja Onnilla pääsee kauempaakin käymään ikäihmisten neuvonnassa.

Yhteystiedot

Aino-neuvontanumero 044 703 4973
Osoite Oulu10, Torikatu 10, 90100 Oulu
Sähköposti aino(at)ouka.fi
Avoinna arkisin klo 9–15.  

Ainon verkkoneuvonta Omahoidossa. Yhteys on suojattu.

UUTTA! Vastaamme kaupungin ikäihmisten palveluita koskeviin kysymyksiin myös chatissa perjantaisin klo 12–14.

Palveluopas 65+
Ikäihmisten palveluita ja ohjeita on koottu sähköiseen palveluoppaaseen.

Ajankohtaista

< Takaisin

Hyvinvointia Rajakylään

Rajakylän terveysaseman toiminta muuttaa muotoaan. Vastaanotto siirtyy elokuussa remontista kuoriutuvaan Tuiran hyvinvointikeskukseen.

Rajakylä ei kuitenkaan tyhjene: alueelle on suunniteltu hyvinvointipistettä ja eri kohderyhmien luo jalkautuvia hyvinvointipalveluita yhdessä alueen asukkaiden ja järjestöjen kanssa. ODL:n koordinoima Itu2-hanke on ollut suunnittelussa keskeinen toimija.

Projektipäällikkö Tarja Siira, mistä Itu2-hankkeessa on kyse?

– Itu2-hankkeessa parannetaan Rajakylän asukkaiden osallisuutta, hyvinvointia ja työllistymistä sekä alueen vetovoimaisuutta, siisteyttä ja turvallisuutta. Rajakylän olohuoneessa on ollut taideryhmää, tanssikurssia, Hyvän mielen talon tarinakahviloita ja vertaistoimintaa. Asukkaille on järjestetty matalan kynnyksen palveluohjausta.

– Rajakyläläiset ovat kehittäneet osallistuvan budjetoinnin keinoin Rajakylästä parempaa ja turvallisempaa paikka elää ja asua.
 


Neuvolatarkastus päiväkodissa

Monilla on ollut huolena, että palvelut siirtyvät pois Rajakylästä. Rajakylään tulevia hyvinvointipalveluita suunniteltaessa on kuitenkin kuultu laajaa joukkoa alueen asukkaita. Mukana suunnittelussa ja työpajoissa on ollut lisäksi järjestöjä, julkisia toimijoita ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.

– Alueelle on toivottu muun muassa matalan kynnyksen palveluohjausta eri hyvinvointikeskuksen toimijoilta ja lisäksi te-toimistoa, sosiaaliohjausta, sairaanhoitajan vastaanottoa ikäihmisille sekä digitalkkaria, kertoo suunnittelussa alusta asti mukana ollut Tuiran hyvinvointikeskuksen palvelupäällikkö Terttu Turunen.

Rajakylän hoivalle ja uuteen päiväkotiin on suunniteltu lapsiperhepalveluita. Alueen päiväkodit tarjoavat jo nyt mahdollisuuden hyödyntää päiväkodin tiloja lapsen nelivuotistarkastuksen toteuttamiseen. Perheille, lapsille ja nuorille järjestetään palveluita ja toimintaa myös Talvikkipuistossa, nuokkarilla, kouluissa ja päiväkodeissa.

Tuirankartanoon uusi perhekeskus

Lapsiperheitä palvelee myös Tuirankartanossa aloittava perhekeskus. Perhekeskuksessa tuki tuodaan lähelle lapsen, nuoren ja perheen arkea. Tuki suunnitellaan yhdessä perheen ja heidän lähiverkostonsa kanssa. Yhteistyötä tehdään tiiviisti sivistys- ja kulttuuripalveluiden sekä järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Tarpeiden mukaan voidaan järjestää esimerkiksi ryhmiä järjestötoimijoiden ja lapsiperhepalveluiden työntekijöiden kanssa.

Digiasioihin apua

Digitalkkarina Rajakylässä työskennellyt Veli-Pekka Kultanen kertoo, että tarvetta tietotekniikkaohjaukselle on: verkkopalvelut lisääntyvät kaiken aikaa ja kaikki pitäisi osata tehdä tietokoneella. Veli-Pekka on opastanut rajakyläläisiä sekä yhteisopetuksissa että henkilökohtaisemmin ”kädestä pitäen”. Apua on tarvittu työttömyystukihakemuksen teosta pilvipalveluiden käyttöön.

– Kyllä tähän ihminen tarvitaan, lähipalvelua pitää olla jatkossakin.
 

Kirsi Kivelä

Rajakylässä suunnitellaan tulevaisuuden hyvinvointipalveluja. Työpajassa nousseita ideoita kirjaa ylös Kirsi Kivelä.

Jakolinkki

Katso myös

Luupin senioriklubi
Palveluliikenne Onni
Postia Ainolta -lehti
Vanhustensuojeluilmoitus

Arvioi mahdollisuuttasi saada henkilökohtaista apua, omaishoidon tukea tai tukea liikkumiseen

Tee tämä kysely, jos sinä tai läheisesi tarvitsette henkilökohtaista apua, omaishoidon tukea tai liikkumista tukevia palveluita, kuten kuljetuspalveluita. 

Tee palveluarvio omahoito-palvelussa

Yhdessä ikäihmisten asialla - Oulun kaupungin ikääntymispoliittiset linjaukset

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/ikaantyneet