Ikäihmisten Aino-neuvonta

Ainolta voi kysyä kaupungin, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluista. Neuvonta on maksutonta palvelua ikäihmisille ja heidän läheisilleen. Ainolta voi tulla myös kysymään paikan päälle aikaa varaamatta. Palvelulinja Onnilla pääsee kauempaakin käymään ikäihmisten neuvonnassa.

Yhteystiedot

Aino-neuvontanumero 044 703 4973
Osoite Oulu10, Torikatu 10, 90100 Oulu
Sähköposti aino(at)ouka.fi
Avoinna arkisin klo 9–15.  

Ainon verkkoneuvonta Omahoidossa. Yhteys on suojattu.

UUTTA! Vastaamme kaupungin ikäihmisten palveluita koskeviin kysymyksiin myös chatissa perjantaisin klo 12–14.

Palveluopas 65+
Ikäihmisten palveluita ja ohjeita on koottu sähköiseen palveluoppaaseen.

Ajankohtaista

< Takaisin

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut tulevat lakisääteiseksi 1.11. lähtien

Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta muuttuu 1.11.2019 alkaen siten, että kaikki rintamaveteraanit ovat oikeutettuja kotona asumista tukeviin palveluihin. Lisäksi rintamaveteraaneille korvataan tehostetun palveluasumisen palveluja.

Kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti rintamaveteraanin kotona selviytymistä. Kotona asumista tukevina palveluina korvataan mm. kotihoito, kotihoidon tukipalvelut (mm. ateriapalvelu, siivous, turvapalvelu), liikkumista tukevat palvelut (mm. taksi), sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut (mm. päivätoiminta) ja omaishoito. Tukipalveluna voidaan korvata myös pihatöitä, kuten lumen aurausta tai nurmikon leikkausta. Palvelut perustuvat henkilökohtaiseen palvelutarpeen kartoitukseen.

Tehostetun palveluasumisen yksikössä asuvalle korvataan tehostetun palveluasumisen palvelu, ateriapäivämaksu, liikkumista tukevat palvelut ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut, kuten esimerkiksi saattoapu palvelukodin ulkopuolelle.

Laitoshoitoa ei korvata, eikä palveluja korvata asumispalveluihin silloin, kun oleskelu niissä on lyhytaikaista. Korvata ei myöskään asumiseen liittyviä kuluja, kuten vuokraa tai sähkö- ja vesimaksuja.

Palveluihin oikeutettuja Oulussa alle 300 henkilöä

Kotona asumista tukeviin palveluihin on oikeutettu Suomessa asuva rintamaveteraani, joka on osallistunut vuosien 1939-1945 sotiin ja omistaa rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen. Palveluihin eivät ole oikeutettuja sotainvalidit, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 10 %.

Syyskuun 2019 tilanteen mukaan palveluihin oli Oulussa oikeutettuja 279 edunsaajaa, joista tehostetussa palveluasumisessa oli 82 henkilöä. Tukeen oikeutetuille henkilöille on lähetetty asiasta tarkempaa tietoa kirjeitse.

Kunnat saavat palvelujen järjestämistä varten valtiolta määrärahan ja laskuttavat kustannukset täysimääräisinä Valtiokonttorilta vastaavasti kuten sotainvalidienkin osalta.

Jakolinkki

Katso myös

Luupin senioriklubi
Palveluliikenne Onni
Postia Ainolta -lehti
Vanhustensuojeluilmoitus

Arvioi mahdollisuuttasi saada henkilökohtaista apua, omaishoidon tukea tai tukea liikkumiseen

Tee tämä kysely, jos sinä tai läheisesi tarvitsette henkilökohtaista apua, omaishoidon tukea tai liikkumista tukevia palveluita, kuten kuljetuspalveluita. 

Tee palveluarvio omahoito-palvelussa

Yhdessä ikäihmisten asialla - Oulun kaupungin ikääntymispoliittiset linjaukset

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/ikaantyneet