Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ikäihmisten Aino-neuvonta

Ainolta voi kysyä kaupungin, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluista. Neuvonta on maksutonta palvelua ikäihmisille ja heidän läheisilleen.

 

Yhteystiedot

Aino-neuvontanumero 044 703 4973
Osoite Oulu10, Torikatu 10, 90100 Oulu
Sähköposti aino(at)ouka.fi
Avoinna arkisin klo 9–15.  

Ainon verkkoneuvonta Omahoidossa. Yhteys on suojattu.

Vastaamme kaupungin ikäihmisten palveluita koskeviin kysymyksiin myös chatissa perjantaisin klo 12–14.

Palveluopas 65+
Ikäihmisten palveluita ja ohjeita on koottu sähköiseen palveluoppaaseen.

Ajankohtaista

< Takaisin

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio etenee Pohjois-Pohjanmaalla

Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) tavoittelevat perus- ja erikoistason sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnallista yhdistämistä. Yhteistyön keskiössä ovat asiakkaat ja heille tarjottavien palveluiden kehittäminen, ei hallinnollisten rakenteiden uudistus. Hoito- ja palveluketjujen uudistaminen on välttämätöntä laadukkaiden palveluiden takaamiseksi, kun palveluiden kysyntä kasvaa muun muassa väestörakenteen muutoksen vuoksi. Oulussa palvelujen piiriin tulee vuosittain tuhat uutta yli 75-vuotiasta vuodesta 2021 alkaen. Ikäihmisten toimintakykyä pyritään tukemaan uudistamalla palvelujärjestelmää. Perustason palveluja vahvistetaan.

PPSHP:n hallitus, Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta ja kaupunginhallitus sekä johtavat viranhaltijat kokoontuivat yhteiseen seminaariin Oulun kaupungintalolle 15.10.2019. Seminaarissa käytiin läpi yhteisen integraatiohankkeen eli hoito- ja palveluketjujen kehittämishankkeen tuloksia ja tulevaisuutta. Hanke laajentuu jatkossa kaikkiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntiin.

Seminaarin avasivat kaupunginjohtaja Päivi Laajala, hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto ja PPSHP:n johtaja Ilkka Luoma. Avauspuheenvuoroissa tarkasteltiin aamupäivän uutisia, joissa sosiaali- ja terveysministeriö valotti Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Ohjelma tuo mahdollisuuksia organisaatiorajat ylittävälle hoito- ja palveluketjujen kehittämistyölle koko Pohjois-Pohjanmaan alueella.

PPSHP:n ja Oulun kaupungin hoitoketjujen kehittämistyö on koottu kolmen eri palvelukokonaisuuden ympärille. Yhteistyö ikäihmisten palveluketjujen osalta aloitettiin jo vuoden 2018 puolella. Nyt vuorossa on päihde- ja mielenterveyspalvelujen sekä lasten ja nuorten palvelujen kehittäminen.

"Meillä on yhteiset asiakkaat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa ja vahva tahtotila tuottaa yhdessä yhä parempia ja vaikuttavampia palveluja", kertoo Ylitalo-Katajisto.
 

Ikäihmisten palveluja yhä enemmän kotiin

Erikoissairaanhoidon palvelukysynnän voimakkaaseen kasvuun voidaan vastata vahvistamalla peruspalveluja. Oulun kaupungin palvelupäällikkö Sirkku Kaltakarin mukaan kotona asumista on pystytty tukemaan nopealla hoidon tarpeen arvioinnilla ja sairaanhoitajan kotikäynneillä sekä geriatrisen lääkärin konsultaatiomahdollisuudella.

"Lääkärin konsultaatiomahdollisuutta hyödynnetään enemmän ja entistä vaativampaa hoitoa on pystytty viemään koteihin. Tätä kautta päivystyksen käyttö ja sairaalahoidon tarve on vähentynyt. Liikkuvan sairaanhoitajan hoitamista asiakkaista vain noin kymmenen prosenttia tarvitsee hoitoa päivystyksessä", Kaltakari toteaa.

Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen ammattilaisilta on saatu myönteistä palautetta toiminnasta. Päivystyksen sairaanhoitaja koordinoi ikäihmisten potilasketjuja. Hänellä on reaaliaikainen tieto resursseista ja hoitopaikoista.
 

Mielenterveyspalveluista muodostetaan yksi toiminnallinen kokonaisuus

Muutosjohtaja, psykiatri Hannu Säävälä ja asiantuntijalääkäri Matti Kaivosoja esittelivät mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämispolkua. Hallinnollisen ratkaisun sijaan työskentelyssä on keskitytty hoidon sisältöihin ja palvelupolkuihin. Säävälän mukaan Oulussa työ vaatii neljän eri tahon yhteistyön tiivistämistä ja tavoitteena on yksi toiminnallinen kokonaisuus.

"Oulun mielenterveyspalvelut, perusterveydenhuolto, sosiaalipalvelut ja OYSn psykiatria tekevät kaikki hyvää työtä tahollaan, mutta on myös katvealueita ja toisaalta päällekkäisiä palveluja. Yhteistyöneuvotteluissa on ollut hyvä henki ja olemme pystyneet katsomaan potilaan parasta."

Kaivosoja peräänkuuluttaa matalan kynnyksen kevyempiä palveluja. 

"Kun pystymme tarjoamaan tukea arkeen, tarve psykiatriseen erikoissairaanhoitoon laskee ja potilaat pärjäävät paremmin. Tavoitteena on, että mielenterveyspotilaan hoitoketju alkaa hyvinvointikeskuksesta. Psykiatrialla tulee olla Oulussa vain yksi päivystys ja sosiaalihuolto täytyy ottaa mukaan hoitoketjun alusta lähtien."
 

Tiedolla tuloksiin

PPSHP:n ja Oulun kaupungin palveluketjujen tarkastelu aloitettiin yhdistämällä THL:n tutkimusluvalla molempien organisaatioiden potilastiedot. Tuloksena oli ainutlaatuinen tietovarasto, jossa potilaiden palveluiden käyttöä anonymisoituna voidaan tarkastella yksityiskohtaisesti hoito- ja palveluketjujen kehittämiseksi ja resurssien uudelleen kohdentamiseksi aikaisempaa vaikuttavammalla tavalla. Tietoja yhdistämällä on selvinnyt muun muassa, että Oulussa joka neljäs ambulanssi tilataan mielenterveys- ja päihdeasiakkaalle.

Integraatiohankkeen tukena on tietotiimi, joka tuottaa jatkuvasti uutta tietoa hankkeen tarpeisiin. Tiimin tehtävä on tuottaa paitsi pitkän ajan strategista tietoa, myös mitata hankkeen onnistumista: toimenpiteiden vaikutusta mitataan reaaliajassa ja kehittämistyötä ohjataan tulosten perusteella.

Jakolinkki

Katso myös

Digivinkkejä

Kulttuuriterveisiä ikäihmisille

Kirjaston kotipalvelu

Luupin senioriklubi

Palveluliikenne Onni

Postia Ainolta -lehti

Ilmoita huolesi

Jos sinulla herää huoli ikäihmisen pärjäämisestä, jätä huoli-ilmoitus osoitteessa ouka.fi/huoli

Arvioi mahdollisuuttasi saada henkilökohtaista apua, omaishoidon tukea tai tukea liikkumiseen

Tee tämä kysely, jos sinä tai läheisesi tarvitsette henkilökohtaista apua, omaishoidon tukea tai liikkumista tukevia palveluita, kuten kuljetuspalveluita. 

Tee palveluarvio omaolo-palvelussa

Yhdessä ikäihmisten asialla - Oulun kaupungin ikääntymispoliittiset linjaukset

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/ikaantyneet