Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Hakeutuminen laitoshoitoon

Jos kotona asuminen ei ole enää turvallista, arvioidaan ikääntyneen tilanne palveluohjausyksikön palveluohjaajan kanssa. Palveluohjausyksikön sijaan yhteyttä voi ottaa myös SAS-palveluohjaajiin (SAS=Selvitä, Arvioi, Sijoita).
 
Tarvittaessa palveluohjaaja auttaa laatimaan hakemuksen laitoshoitoon. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kotihoidon tai sairaalan lääkärin lausunto. Asiakkaalle tehdään arvio toimintakyvystä ja hoidon tarpeesta.
 
Hakemus käsitellään monialaisessa SAS-työryhmässä, johon kuuluvat mm. lääkäri, sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä. Päätös palvelun myöntämisestä lähetetään kotiin.

Kun ympärivuorokautinen paikka vapautuu, sitä tarjotaan asiakkaalle. Sijoituspäätös lähetetään asiakkaalle.
 
Hoidon maksut on koottu Asiakasmaksut-sivulle

SAS-palveluohjaajat

  • Postiosoite postal PL 77 90015
  • Puhelin cell 044 703 5078, 040 549 2021 (kotona asuvat) cell 044 703 5090 (sairaalassa olevat)
  • SAS = Selvitä, arvioi, sijoita
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Tulosta tästä

laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen hakemus