Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Omaishoito

Jos ikääntynyttä, vammaista tai pitkäaikaissairasta hoidetaan kotona, voidaan häntä hoitavalle omaiselle tai läheiselle myöntää tietyin edellytyksin omaishoidon tukea. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaat ja omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoidon tuki myönnetään kriteerit täyttäville hakijoille. Keskeisimmät myöntämiskriteerit ovat hoidon sitovuus ja vaativuus. Avun tarve pelkästään kodinhoidollisissa tehtävissä ja asioinneissa ei oikeuta omaishoidontukeen. Hoitajan ja hoidettavan ei tarvitse asua yhdessä. Omaishoidon tuki on saajalle veronalaista tuloa ja siitä pääsääntöisesti kertyy eläkettä.

Omaishoidon palkkion maksamista varten omaishoitajan tulee toimittaa omaishoidon palkkiota koskeva verokortti. Palkkaa tai eläkettä koskeva verokortti ei käy. Verokortin saa esimerkiksi soittamalla Verohallinnon palvelunumeroon. Verokortin voi toimittaa joko turvasähköpostilla (https://www.ouka.fi/oulu/yhteystiedot/etusivu) osoitteeseen avustajapalkat@ouka.fi tai postitse Oulun kaupunki, erityisryhmien ja ikäihmisten palveluohjaus, palvelusihteerit, PL 56, 90015 Oulun kaupunki.

Omaishoidontuen ja perhehoidon tuen myöntämisperusteet, palkkioluokat ja omaishoitajien oikeus vapaisiin, muuttuvat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Kevään 2023 aikana perustetaan uusi omaishoitokeskus OIMA. Omaishoidonkeskus on uusi tapa olla mukana omaishoitoperheiden työssä. Lue lisää tiedotteesta.

 

Maksuaikataulu

Omaishoidon palkkion maksupäivä on kuukauden viimeinen päivä. Tarvittaessa esimerkiksi takautuvia palkkiota voidaan maksaa myös kuukauden 15. päivä.

 • Maksu 15. päivä > allekirjoitettu oh-sopimus, oikea verokortti ja tilinumero toimitettuina viimeistään kuukauden 3. päivä.
 • Maksu kuukauden viimeinen päivä > allekirjoitettu oh-sopimus, oikea verokortti ja tilinumero toimitettuina viimeistään kuukauden 19. päivä.

Vuonna 2022 omaishoidontuen määrät ovat 423,63 (2021: 413,46) ja 973,70 (2021: 950,33) euroa kuukaudessa. Lisäksi korotettu omaishoidontuki esimerkiksi saattohoitovaiheessa ansiotyöstä poisjäävälle omaiselle on 1696,59 (2021: 1655,85) euroa kuukaudessa. Omaishoidon tukeen tulee indeksikorotus vuosittain.

Omaishoitajan vapaat ja omaishoidontuen tarkemmat ohjeet (pdf)

Omaishoidon tuki 2021 laskelma

 

Omaishoidotuen hakeminen

Hae omaishoidontukea sähköisesti tai paperihakemuksella. Liitä mukaan lääkärinlausunto. Palveluohjauksen työntekijät tekevät tuesta päätöksen ja neuvovat omaishoitoon liittyvissä asioissa.

Huomioithan, että omaishoidontukea haetaan hoidettavan nimellä. Hakijana ei siis ole omaishoitaja. Jos asioit toisen henkilön puolesta, tee ensimmäinen hakemus paperisesti. Toimita myös palveluohjaukseen puolesta-asiointivaltuutus tai -sitoumus.

Tuesta tehdään sopimus kaupungin ja omaishoitajan välille. Omaishoitosopimukseen liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma, joka laaditaan hoidettavan henkilön kotona sosiaalialan ammattilaisen kanssa.

 

Omais- ja perhehoitajien terveystarkastukset

Omais- ja perhehoitajien terveystarkastukset jatkuvat vakiintuneena toimintana. Tarkastukset ovat vapaaehtoisia. Lue lisää omais- ja perhehoitajien terveystarkastuksista.

 

Hoidettavalle annettavat palvelut

Kotona hoidettava henkilö voi saada kotihoidon palveluja ja hän voi osallistua kuntouttavaan päivätoimintaan. Omaishoidon tukea ja säännöllistä kotipalvelua saavat asiakkaat voivat ostaa kotipalvelua myös palvelusetelillä.Verta

ile palveluntuottajia ►

Omaishoitajan vapaat

Kaikilla kunnan kanssa omaishoitosopimuksen tehneillä omaishoitajilla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Silloin kun omaishoitaja on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin, omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Lisäksi voidaan myöntää harkinnanvaraista vapaata. Omaishoitajan vapaita saa omaishoidon tuen ohjeiden mukaisesti. Katso tästä lyhytaikaishoidon vuorokausimaksut.

Omaishoitajan sijaisen tulee toimittaa palkan maksamista varten palkkaa koskeva verokortti. Verokortin voi toimittaa joko turvasähköpostilla (https://www.ouka.fi/oulu/yhteystiedot/etusivu) osoitteeseen avustajapalkat@ouka.fi tai postitse Oulun kaupunki, erityisryhmien ja ikäihmisten palveluohjaus, palvelusihteerit, PL 56, 90015 Oulun kaupunki.

 

Maksuaikataulu

Omaishoidon vapaan palkoille on kuukaudessa kaksi maksupäivää: 15. päivä ja kuukauden viimeinen päivä.

 • Maksu 15. päivä > tuntilista toimitettuna viimeistään kuukauden 3. päivä.
 • Maksu kuukauden viimeinen päivä > tuntilista toimitettuna viimeistään kuukauden 19. päivä.

 

Sijaisen palkkausavustuksen materiaalit:

Ohje

Omaishoidon vapaan työsopimus

Omaishoidon vapaan työtuntilista

Ikäihmisten ja erityisryhmien palveluohjaus

 • Käyntiosoite work Elektroniikkatie 3, 3.krs, 90590 Oulu
 • Puhelin Erityisryhmien palvelut
  work 044 703 5275 (ma–pe klo 9–11 ja 12-15)
  Ikäihmisten palvelut
  work 044 703 4973 (ma–pe klo 9–15)
 • Aukioloajat Arkisin klo 9-11 ja 12-15
 • Yllä olevat numerot on tarkoitettu ensisijaisesti uusille asiakkaille. Palveluita jo saavat vammaispalvelu- ja mielenterveysasiakkaat voivat soittaa omalle työntekijälleen ke 10–11 ja kehitysvamma-asiakkaiden asioissa ma ja to klo 10-11. Ikäihmisten palveluja jo saavat asiakkaat voivat soittaa omalle työntekijälleen ma–pe klo 8–16.
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Arvioi mahdollisuuttasi saada omaishoidon tukea

Palveluarvio auttaa selvittämään, voisiko sinulla tai läheiselläsi olla mahdollisuutta saada omaishoidon tukea. Vastaustesi perusteella saat toimintasuosituksen ja vinkkejä tilanteeseesi. Vastaa kysymyksiin omaishoidon tukea tarvitsevan näkökulmasta.

Arvio omaishoitotilanteesta

Kun haet sähköisesti

Tämän sivun lyhytosoite on www.ouka.fi/omaishoito.