Omaishoito

Jos ikääntynyttä, vammaista tai pitkäaikaissairasta hoidetaan kotona, voidaan häntä hoitavalle omaiselle tai läheiselle myöntää tietyin edellytyksin omaishoidon tukea. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaat ja omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoidon tuki myönnetään kriteerit täyttäville hakijoille. Keskeisimmät myöntämiskriteerit ovat hoidon sitovuus ja vaativuus. Avun tarve pelkästään kodinhoidollisissa tehtävissä ja asioinneissa ei oikeuta omaishoidontukeen. Hoitajan ja hoidettavan ei tarvitse asua yhdessä. Omaishoidon tuki on saajalle veronalaista tuloa ja siitä pääsääntöisesti kertyy eläkettä.

Vuonna 2021 omaishoidontuen määrät ovat 413,46 (2020: 408,11) ja 950,33 (2020: 938,04) euroa kuukaudessa. Lisäksi korotettu omaishoidontuki esimerkiksi saattohoitovaiheessa ansiotyöstä poisjäävälle omaiselle on 1655,85 (2020: 1634,44) euroa kuukaudessa. Omaishoidon tukeen tulee indeksikorotus vuosittain.

Omaishoitajan vapaat ja omaishoidontuen tarkemmat ohjeet (pdf)

Omaishoidon tuki 2021 laskelma

 

Omaishoidotuen hakeminen

Hae omaishoidontukea sähköisesti tai paperihakemuksella. Liitä mukaan lääkärinlausunto. Palveluohjauksen työntekijät tekevät tuesta päätöksen ja neuvovat omaishoitoon liittyvissä asioissa.

Huomioithan, että omaishoidontukea haetaan hoidettavan nimellä. Hakijana ei siis ole omaishoitaja. Jos asioit toisen henkilön puolesta, tee ensimmäinen hakemus paperisesti. Toimita myös palveluohjaukseen puolesta-asiointivaltuutus tai -sitoumus.

Tuesta tehdään sopimus kaupungin ja omaishoitajan välille. Omaishoitosopimukseen liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma, joka laaditaan hoidettavan henkilön kotona sosiaalialan ammattilaisen kanssa.

 

Omais- ja perhehoitajien terveystarkastukset

Omais- ja perhehoitajien terveystarkastukset jatkuvat vakiintuneena toimintana. Tarkastukset ovat vapaaehtoisia. Lue lisää omais- ja perhehoitajien terveystarkastuksista.

 

Hoidettavalle annettavat palvelut

Kotona hoidettava henkilö voi saada kotihoidon palveluja ja hän voi osallistua kuntouttavaan päivätoimintaan. Omaishoidon tukea ja säännöllistä kotipalvelua saavat asiakkaat voivat ostaa kotipalvelua myös palvelusetelillä.Verta

ile palveluntuottajia ►

Omaishoitajan vapaat

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Lisäksi voidaan myöntää harkinnanvaraista vapaata. Omaishoitajan vapaita saa omaishoidon tuen ohjeiden mukaisesti. Katso tästä lyhytaikaishoidon vuorokausimaksut.

 

Sijaisen palkkausavustuksen materiaalit:

Ohje

Omaishoidon vapaan työsopimus

Omaishoidon vapaan työtuntilista

Ikäihmisten ja erityisryhmien palveluohjaus

  • Käyntiosoite work Elektroniikkatie 3, 3.krs, 90590 Oulu
  • Puhelin Erityisryhmien palvelut
    work 044 703 5275 (ma–pe klo 9–11 ja 12-15)
    Ikäihmisten palvelut
    work 044 703 4973 (ma–pe klo 9–15)
  • Aukioloajat Arkisin klo 9-11 ja 12-15
  • Yllä olevat numerot on tarkoitettu ensisijaisesti uusille asiakkaille. Palveluita jo saavat vammaispalvelu- ja mielenterveysasiakkaat voivat soittaa omalle työntekijälleen ke 10–11 ja kehitysvamma-asiakkaiden asioissa ma ja to klo 10-11. Ikäihmisten palveluja jo saavat asiakkaat voivat soittaa omalle työntekijälleen ma–pe klo 8–16.
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Arvioi mahdollisuuttasi saada omaishoidon tukea

Palveluarvio auttaa selvittämään, voisiko sinulla tai läheiselläsi olla mahdollisuutta saada omaishoidon tukea. Vastaustesi perusteella saat toimintasuosituksen ja vinkkejä tilanteeseesi. Vastaa kysymyksiin omaishoidon tukea tarvitsevan näkökulmasta.

Arvio omaishoitotilanteesta

Kun haet sähköisesti

Tämän sivun lyhytosoite on www.ouka.fi/omaishoito.