Omaishoito - Tukea kotiin - Ikääntyminen - Ikääntyminen - Oulun kaupunki

Omaishoito Omaishoito

Jos ikääntynyttä, vammaista tai pitkäaikaissairasta hoidetaan kotona, voidaan häntä hoitavalle omaiselle tai läheiselle myöntää tietyin edellytyksin omaishoidon tukea. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaat ja omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoidon tuki myönnetään kriteerit täyttäville hakijoille. Keskeisimmät myöntämiskriteerit ovat hoidon sitovuus ja vaativuus. Avun tarve pelkästään kodinhoidollisissa tehtävissä ja asioinneissa ei oikeuta omaishoidontukeen. Hoitajan ja hoidettavan ei tarvitse asua yhdessä. Omaishoidon tuki on saajalle veronalaista tuloa ja siitä pääsääntöisesti kertyy eläkettä.

Vuonna 2017 omaishoidontuen määrät ovat 392,00 ja 901,06 euroa kuukaudessa. Lisäksi korotettu omaishoidontuki esimerkiksi saattohoitovaiheessa ansiotyöstä poisjäävälle omaiselle on 1570,01 euroa kuukaudesa. Omaishoidon tukeen tulee indeksikorotus vuosittain.

Kriteereistä, omaishoidon tuen määristä ja omaishoitajan vapaasta voi lukea oheisesta liitteestä. Uudet kriteerit ovat voimassa 1.5.2017 alkaen.

Omaishoidontukea haetaan hakemuksella, jonka liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto. Palveluohjauksen työntekijät tekevät tuesta päätöksen ja neuvovat omaishoitoon liittyvissä asioissa.

Tuesta tehdään sopimus kaupungin ja omaishoitajan välille. Omaishoitosopimukseen liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma, joka laaditaan hoidettavan henkilön kotona sosiaalialan ammattilaisen kanssa.

Hoidettavalle annettavat palvelut
Kotona hoidettava henkilö voi saada kotihoidon palveluja ja hän voi osallistua kuntouttavaan päivätoimintaan. Omaishoidon tukea ja säännöllista kotipalvelua saavat asiakkaat voivat ostaa kotipalvelua myös palvelusetelillä.

Omaishoitajan vapaat
Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Lisäksi voidaan myöntää harkinnanvaraista vapaata.

Omaishoitajan vapaat järjestetään omaishoidon tuen ohjeiden mukaisesti.

Ikäihmisten ja erityisryhmien palveluohjaus

  • Käyntiosoite work Vanhantullinkatu 4, 2. krs, 90100 Oulu
  • Puhelin Erityisryhmien palvelut
    work 044 703 5275 (ma-pe klo 9-11)
    Ikäihmisten palvelut
    work 050 571 0494 (ma-pe klo 9-11)
  • Aukioloajat Toimisto avoinna ma-pe klo 9-11 ja 12-15
  • Yllä olevat numerot on tarkoitettu ensisijaisesti uusille asiakkaille. Erityisryhmien asiakkaat, jotka saavat jo palvelua, voivat soittaa omalle työntekijälleen arkisin klo 10-11. Ikäihmisten palveluja jo saavat asiakkaat voivat soittaa omalle työntekijälleen arkisin klo 12–13

Tiedot esitetään hCard-muodossa.