Veteraaniraha

 

Voitte saada Oulun kaupungilta Veteraanirahaa 700-1500 euroa, jos olette kotona, palvelutalossa tai tehostetussa palvelukodissa asuva veteraani.  Voitte hankkia tällä sähköisellä Veteraanirahalla kotiinne palveluja, mm. siivousta, ulkoiluapua, kotihoitoa tai omaishoitajan harkinnanvaraista vapaata Oulun kaupungin hyväksymiltä palveluntuottajilta.

Voitte itse valita haluamanne palveluntuottajan.

Keväisin postitamme kotiinne Veteraanirahan ja sen käyttöohjeen.  Tämä Veteraaniraha on kohdennettu Valtiokonttorin ohjeen mukaisesti rintamasotilastunnuksen (miehille), rintamapalvelutunnuksen (naisille) tai rintamatunnuksen (rintamalinnoittajille) omaaville rintamaveteraaneille.  Veteraaniraha ei koske laitoshoidossa olevia veteraaneja eikä sotainvalideja. Sotainvalideille on osoitettu muu avustus Valtiokonttorilta.

Lisätietoja

  • Puhelin Aino-neuvonta cell 044 7034973 Oulu10 work 08 558 558 00
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.