Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Perhehoitoa ikäihmisille

Mitä perhehoito on?

Perhehoito on ikäihmisen hoitoa, huolenpitoa ja asumisen järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. Perhehoito antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuuden hyvään elämään perheessä ja läheisiin ihmissuhteisiin.
 
Perhehoito voi olla joko jatkuvaa tai lyhytaikaista perustuen asiakkaan tarpeisiin sekä hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Lyhytaikaisen perhehoidon tavoitteena on tukea ikäihmisen kotona asumista. Lyhytaikainen perhehoito voi olla ennakkoon tiedettyä tai äkilliseen tarpeeseen perustuvaa. Perhehoitoa tarjotaan myös omaishoidon vapaisiin. Perhehoitoa voidaan toteuttaa myös osavuorokautisena perhehoitona, joko päivä- tai yöhoitona.

Kiinnostuitko itse toimimaan perhehoitajana?

Perhehoitajan työstä ja ennakkovalmennuksesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä palveluohjaaja Arja Pulliin puh. 0400 232 480 tai etunimi.sukunimi@ouka.fi. Lisätietoa ja hakulomake löytyy tämän verkkosivun oikeasta laidasta. Perhehoitajien valmennuksia pyrimme järjestämään kerran vuodessa.  

Etsimme perhehoitajia lyhytaikaiseen perhehoitoon sekä omaishoitajien työn tueksi. Etsimme henkilöitä, jotka ovat valmiita ottamaan kotiinsa lyhytaikaiseen perhehoitoon vanhuksia, jotka eivät syystä tai toisesta selviydy yksin kotona tai henkilöitä, jotka toimivat perhehoitajana vanhuksen kodissa esimerkiksi omaishoidon vapaiden lomittajana. 

Perhehoitaja ja kaupunki tekevät perhehoidosta toimeksiantosopimuksen, jossa sovitaan mm. hoitopalkkiosta, kulukorvauksesta ja muusta perhehoidon tuesta. Oulun kaupunki maksaa perhehoitajalle palkkion ja kulukorvauksen tehdystä työstä. Perhehoitaja tekee tiivistä yhteistyötä mm. omaisten, palveluohjausyksikön vastuutyöntekijän ja kotihoidon kanssa.

Perhehoitajana voi toimia henkilö tai pariskunta, joka ominaisuuksiensa, kokemuksensa tai koulutuksensa puolesta soveltuu hoitotehtävään. Hoiva-alan koulutusta ei vaadita, jos perhehoitajalla on enintään neljä ihmistä hoidettavanaan. Mikäli perhekodissa asuu kaksi perhehoitajaa, hoidettavia voi olla enintään kuusi. Perhehoitajaksi haluavat haastatellaan ja he osallistuvat kaupungin järjestämään valmennukseen. Ennakkovalmennus sisältää 7 ryhmätapaamista, kotitehtäviä ja kotikäynneillä tehtävää yhteistä valmiuksien arviointia.


Tarvitseeko läheisesi perhehoitoa?

Ota yhteyttä Aino-neuvontaan tai palveluohjaukseen.

Ikäihmisten Aino-neuvonta

Kysy kaupungin, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluista. Neuvonta on maksutonta ikäihmisille ja heidän läheisilleen.

  • Puhelin: 044 703 4973
  • Osoite:  Oulu10, Torikatu 10, 90100 OULU
  • Sähköposti
  • Aukioloajat arkisin klo 9–15 

Perhehoidon yhdyshenkilö

palveluohjaaja
ikäihmisten perhehoidon vastuutyöntekijä
Arja Pulli

0400 232 480

Ikäihminen ruokaa tekemässä

Tämän sivun lyhytosoite on www.ouka.fi/ikaihmistenperhehoito