Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Ikäihmisten sosiaalityö

Palveluohjaus auttaa 65 vuotta täyttäneitä oululaisia esimerkiksi silloin, kun

  • sinua kohtaa vaikea elämäntilanne tai kriisitilanne
  • sinulla on pulmia kotona selviytymisessä
  • taloudellinen tilanteesi on vaikea
  • tarvitset neuvoja ja tietoja eri palveluista ja etuuksista
  • asumiseesi liittyy ongelmia.

Palveluohjauksesta tehdään kotikäyntejä, jos vastaanotolle on vaikea tulla esimerkiksi liikkumisvaikeuksien takia.

Palveluohjaus myöntää hakemuksesta toimeentulotukea ja omaishoidontukea sekä sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita ja avustusta asunnonmuutostöihin.

Yksikön alueilla toimivat sosiaalityöntekijät ja palveluohjaajat tekevät moniammatillista yhteistyötä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat omaiset, kotihoito ja SAS-keskuksen työntekijät.
 

Ilmoita huolesi

Laki velvoittaa tietyt työntekijät ja viranhaltijat tekemään ilmoituksen sosiaalihuoltoon, jos ovat työssään saaneet tiedon iäkkäästä henkilöstä, joka on kykenemätön vastaamaan omasta terveydestään, huolenpidostaan tai turvallisuudestaan.

Huolen herätessä myös muut voivat tehdä ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta. Tavalliselle kuntalaiselle ilmoituksen teko ei ole kuitenkaan velvoittavaa. Puhekielessä ilmoituksia kutsutaan toisinaan vanhustensuojeluilmoituksiksi.

Ensisijaisesti laissa kehotetaan ohjaamaan ikäihmistä hakemaan itse sosiaalipalveluita tai pyydetään häneltä suostumusta olla yhteydessä sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen palvelutarpeen selvittämiseksi.

Huolesta ilmoittaminen onnistuu milloin tahansa sähköisellä lomakkeella.

Arkisin kello 9–15 voi ottaa yhteyttä palveluohjaukseen. Muuna virka-aikana kiireelliset ilmoitukset sosiaalipäivystykseen. Virka-ajan ulkopuolella kiireelliset ilmoitukset pyydetään tekemään hätänumeroon 112.

Tarvittaessa voit tutustua lakikohtiin:

Ikäihmisten palveluohjaus

  • Puhelin Uudet asiakkaat cell 044 703 4973 (ma–pe klo 9–15)
  • Palveluiden piirissä olevat asiakkaat voivat soittaa omalle työntekijälleen ma–pe klo 8–16.
Tiedot esitetään hCard-muodossa.