Turvapalvelut

Ikäihminen voi saada kotiinsa turvapuhelimen lisälaitteineen, mikä mahdollistaa avunsaannin kotiin ympäri vuorokauden. Päätöksen palvelusta tekee turvapalveluista vastaava palveluohjaaja.

Palvelun saamisessa otetaan huomioon terveydentila, fyysinen ja psyykkinen toimintakyky ja sosiaalinen tilanne. Arvioinnissa huomioidaan hakijan, omaisten ja muiden hoitavien tahojen näkemykset palvelun tarpeesta.

Palvelu voidaan myöntää myös määräaikaisena, esimerkiksi sairaalasta kotiutuvalle, jolloin turvapalvelun tarve on tilapäistä.

Turvapalvelun kuukausimaksu löytyy asiakasmaksujen sivuilta.
 

Turvapalvelut

  • Puhelin Turvapalveluista vastaava palveluohjaaja cell 044 703 5210
Tiedot esitetään hCard-muodossa.