Turvapalvelut Turvapalvelut

Ikääntyneellä on mahdollisuus saada kotiinsa turvapuhelin lisälaitteineen, mikä mahdollistaa avunsaannin kotiin ympäri vuorokauden. Päätöksen palvelun myöntämisestä tekee turvapalveluista vastaava palveluohjaaja.

Palvelun saamisessa otetaan huomioon  terveydentila, fyysinen ja psyykkinen toimintakyky ja sosiaalinen tilanne. Arvioinnissa huomioidaan hakijan omaisten ja muiden hoitavien tahojen näkemykset palvelun tarpeesta.

Palvelu voidaan myöntää myös määräaikaisena, esim. sairaalasta kotiutuneelle, jolla turvapalvelun tarve katsotaan olevan tilapäistä.

Turvapalvelun kuukausittainen maksun voi katsoa asakasmaksujen sivuilta.
 

Turvapalvelut

  • Puhelin Turvapalveluista vastaava palveluohjaaja cell 044 703 5210
Tiedot esitetään hCard-muodossa.