Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Tutussa kodissa -kehittämishanke

Ikäihmisten asumisvaihtoehtoja monipuolistetaan kehittämällä ikäihmisten asumisen tarpeisiin uutta joustavampaa mallia Tutussa kodissa -kehittämishankkeessa. Tavoitteena on uuden joustavan palvelun asumismallin avulla mahdollistaa ikäihmisten yhteisöllinen ja itsenäinen asuminen omassa kodissaan lähellä palveluja elämän loppuun saakka.

Kalajoen, Oulun ja Kuusamon kaupunkien yhteinen Tutussa kodissa -kehittämishanke on yksi sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamista Joustavan palvelun asumismalli iäkkäille -hankkeista (JOPA), joita toteutetaan viidellä eri alueella Suomessa. Hanke on osa ikäohjelmaa, jonka keskeisenä tavoitteena on varautua väestön ikääntymiseen laaja-alaisesti ja kestävästi.

Hankkeen kohderyhmänä ovat 75 vuotta täyttäneet, ikäihmisten omaiset ja läheiset sekä hyvinvointi- ja palveluverkostot. Ikäihmisellä on olennainen rooli oman arkensa ja voimavarojensa asiantuntijana joustavan palvelun toimintamallia kehitettäessä ja kokeiltaessa.

Mahdollistetaan tutussa kodissa turvallisesti asuminen

Hankkeen tavoitteena on, että ikäihmisen ikäystävällinen asuinympäristö on kodikas, viihtyisä, esteetön ja turvallinen. Siellä kannustetaan osallisuuteen ja toimintakyvyn edistämiseen sekä ylläpitämiseen. Ikäystävällisessä asuinympäristössä on asukkaan tarpeita vastaava henkilöstö ja asumispalvelut ovat laadukkaita. Ikääntynyt henkilö voi asua tutussa kodissaan turvallisesti myös toimintakykynsä heikentyessä.

Kehitetään yhdessä ikäihmisten asumisen vaihtoehtoja

Kehitetään yhdessä nykyistä monimuotoisempia ikäihmisten asumisen vaihtoehtoja, joissa huomioidaan yksilölliset tarpeet ja toiveet. Tällä tavalla edistämme itsemääräämisoikeuden toteutumista ja ikäihmisten aktiivisuutta yhteiskunnan tärkeänä osana. Tutussa kodissa -kehittämishankkeessa on ajatuksena, että palvelut joustavat, mutta koti pysyy. Yhteisöllisyys ja osallisuus ovat asumisen keskiössä. Turvallisen ja tarpeisiin vastaavan asumisen kehittämistä tukee hyvinvointiteknologian ja digipalvelujen tarjoamat mahdollisuudet, joita voidaan hyödyntää ikäihmisten palvelutarjonnassa.

Tutussa kodissa -kehittämishanke on alkanut lokakuussa 2021 ja hanke kestää vuoden 2022 loppuun. Kuntalaisten ääni ja osallistuminen huomioidaan kehittämistyössä.

Katso Tutussa kodissa -hankkeen puolivälikatsaus

Kalajoen, Oulun ja Kuusamon yhteinen Tutussa kodissa -hanke on ohittanut puolivälin ja kehittämistyömme jatkuu vielä tulevan syksyn ajan. Olemme koonneet hankkeen tähänastisista havainnoista katsauksen videon muotoon.

Yhteystiedot:

Iina Aro
Projektipäällikkö
iina.aro@kalajoki.fi
040 645 3635
Kalajoentie 5, 85100, KALAJOKI

Tanja Alatalo
Projektisuunnittelija
tanja.alatalo@ouka.fi
040 484 5139
OULUN KAUPUNKI

Yleisötilaisuuksia

Tulevat tapahtumat

Syyskuun kuukausitiedote

Oikopolut

KotiOpas -palvelutalohaku senioreille

Varaudu vanhuuteen

Tutussa kodissa -hankkeen tulevia tapahtumia