Ekotukitoiminta Oulun kaupungissa

Oulun kaupungissa on aloitettu vuoden 2012 tammikuusta alkaen ilmasto- ja energiapainotteinen ekotukitoiminta, jossa vapaaehtoisia kaupungin työntekijöitä koulutetaan ekotukihenkilöiksi työyhteisöihin. Toiminnalla lisätään ympäristövastuullisuutta ja -tietoisuutta ja muutetaan työtapoja ympäristöystävällisemmiksi Oulun kaupungin työyhteisöissä.

Ekotukitoiminta tulee leviämään kaikkiin suuriin kaupunkeihin, sillä toiminta on yksi kuutoskaupunkien kaupunginjohtajien ilmastoverkoston kannanoton kymmenestä ilmastoaloitteesta.

Mitä vielä epäilet?

Onko ekotukitoiminnasta ja arjen ympäristötyöstä oikeastaan mitään hyötyä? Onko tämä kaikki piperrystä vai syntyykö tästä jotain parempaa ja venyykö penni?

Ekotukitoiminnassa mukana olevat kaupungit ovat yhdessä koonneet Mitä vielä epäilet -diasarjan ekotukitoiminnan vaikutuksista. Diasarja koostuu eri kaupunkien hyvistä käytännöistä. Esimerkkien avulla kerrotaan, millaisia säästöjä ympäristötyöllä on saatu aikaiseksi.

Mitä vielä epäilet? -diasarja (pdf)

Ekotukitoiminta suurissa kaupungeissa 2013

Helsingin, Espoon, Oulun ja Turun kaupungit toteuttivat yhteiskyselyn, jolla selvitettiin ekotukihenkilöiden näkemyksiä ekotukitoiminnan toimivuudesta työyhteisöissä sekä ekotukihenkilön aktiivisuutta, motivaatiota ja viihtymistä. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 662 ekotukihenkilöä.

Niin Oulussa kuin muissakin suurissa kaupungeissa on ollut nähtävissä, että koulutettavia ekotukihenkilöitä on helppo saada, ja he ovat yleensä hyvin sitoutuneita, motivoituneita ja innostuneita luomaan työyhteisöönsä ympäristöystävällisiä käytäntöjä ja kannustamaan muuta henkilöstöä mukaan työhön. Ekotukitoiminnan vahvuudeksi on nähty myös sen mukautuvaisuus erilaisiin organisaatioihin. Yhteiskyselyn tulokset vahvistivat näitä oletuksia.

Oulu erottui kyselyssä muita kaupunkeja positiivisemmalla näkemyksellä. Oulun pitkä historia ympäristötietouden levittämisessä ja käytännön ekotekojen viemisessä yksikkötasolle selittänee osaltaan sekä työyhteisön että esimiehen positiivisen suhtautumisen ekotukitoimintaan sekä ekotukihenkilöiden hyvän sitoutumisen ja motivaation. Pitkäjänteinen työ ympäristöasioiden edistämiseksi näkyy erityisesti päivähoidossa ja opetustoimessa.

Ekotukitoiminta suurissa kaupungeissa -raportti (pdf).
 

Ekotukitoiminnan logo yhdistää eri puolilla Suomea toimivat ekotukitoiminnan organisaatiot ja ekotukihenkilöt.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.