Ekotukitoiminta Oulun kaupungissa

Oulun kaupungissa on aloitettu vuoden 2012 tammikuusta alkaen ilmasto- ja energiapainotteinen ekotukitoiminta, jossa vapaaehtoisia kaupungin työntekijöitä koulutetaan ekotukihenkilöiksi työyhteisöihin. Toiminnalla lisätään ympäristövastuullisuutta ja -tietoisuutta ja muutetaan työtapoja ympäristöystävällisemmiksi Oulun kaupungin työyhteisöissä. Ekotukitoiminnan peruskoulutuksen on käynyt yli 250 kaupungin työntekijää. Selvästi eniten koulutettuja on Sivistys- ja kulttuuripalveluissa ja Hyvinvointipalveluissa.

Ekotukitoiminta on levinnyt Suomessa laajasti, mukana on niin kaupunkeja, kuntayhtymiä kuin muitakin organisaatioita. Myös kolme virolaista ja yksi venäläinen kaupunki mukana toiminnassa. Toimintaa koordinoi Helsingin kaupunki.

Mitä vielä epäilet?

Onko ekotukitoiminnasta ja arjen ympäristötyöstä oikeastaan mitään hyötyä? Onko tämä kaikki piperrystä vai syntyykö tästä jotain parempaa ja venyykö penni?

Ekotukitoiminnassa mukana olevat kaupungit ovat yhdessä koonneet Mitä vielä epäilet -diasarjan ekotukitoiminnan vaikutuksista. Diasarja koostuu eri kaupunkien hyvistä käytännöistä. Esimerkkien avulla kerrotaan, millaisia säästöjä ympäristötyöllä on saatu aikaiseksi.

Mitä vielä epäilet? -diasarja (pdf)

Ekotukitoiminta suurissa kaupungeissa

Vuonna 2020 Turun yliopistolle tehtyyn Pro gradu -tutkielmaan liittyi Espoon, Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan ekotukihenkilöille suunnattu kysely, jolla selvitettiin ekotukihenkilöiden näkemyksiä ekotukitoiminnan toimivuudesta työyhteisöissä sekä ekotukihenkilön aktiivisuutta ja motivaatiota. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 513 ekotukihenkilöä. Vuonna 2013 tehtiin vastaavantyyppinen kysely, tuolloin Helsingin, Espoon, Oulun ja Turun kaupunkien toimesta.

Niin Oulussa kuin muissakin suurissa kaupungeissa on ollut nähtävissä, että koulutettavia ekotukihenkilöitä on helppo saada, ja he ovat yleensä hyvin sitoutuneita, motivoituneita ja innostuneita luomaan työyhteisöönsä ympäristöystävällisiä käytäntöjä ja kannustamaan muuta henkilöstöä mukaan työhön. Ekotukitoiminnan vahvuudeksi on nähty myös sen mukautuvaisuus erilaisiin organisaatioihin.

Oulun pitkä historia ympäristötietouden levittämisessä ja käytännön ekotekojen viemisessä yksikkötasolle selittänee osaltaan sekä työyhteisön että esimiehen positiivisen suhtautumisen ekotukitoimintaan sekä ekotukihenkilöiden hyvän sitoutumisen ja motivaation. Pitkäjänteinen työ ympäristöasioiden edistämiseksi näkyy erityisesti päivähoidossa ja opetustoimessa.

Ekotukitoiminnan vaikutukset ja vaikuttavuuden arviointi - ekotukikuutoset, Pro gradu -tutkielma 2020 (pdf)

Ekotukitoiminta suurissa kaupungeissa -raportti 2013 (pdf).
 

Ekotukitoiminnan logo yhdistää eri puolilla Suomea toimivat ekotukitoiminnan organisaatiot ja ekotukihenkilöt.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.