Energiantuotanto

Energianhankinnassa oleellista on sähkön ja lämmön yhteistuotanto. Energiantuotannon päästöjen vähentäminen edellyttää kulutuksen vähentämistä sekä uusiutuvien ja päästöttömien energialähteiden osuuden kasvattamista. Jätteiden energiahyödyntämisen lisäksi on tarpeen kehittää myös muiden uusiutuvien energialähteiden hankintaa ja käyttöä.

Kaukolämmön tuotannossa käytetyt polttoaineet kuvaavat fossiilisten ja uusiutuvien polttoaineiden määriä ja suhteita.

Vuonna 2017 puun osuus kaukolämmön energialähteenä oli 40 %,  turpeen osuus 53 % ja jätepolttoaineiden osuus 6 %.


Kaukolämpöön liittyneiden kiinteistöjen osuus kertoo kaupunkirakenteen ja energiantuotannon suunnitelmallisuudesta sekä välillisesti luonnonvarojen kulutuksesta ja vaikutuksesta ilmanlaatuun ja ilmastonmuutokseen.

Kaukolämpöön liittyneiden kiinteistöjen osuus kaikista Oulun kiinteistöistä pysyi suunnilleen edellisvuoden tasolla ja oli vuonna 2017 n. 68 %. Osuus on laskettu kiinteistöjen tilavuuden mukaan.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Uuden Oulun Energiapoliittiset linjaukset 2011 (pdf)