Hankinnat ja kulutus Hankinnat ja kulutus

Julkisten hankintojen merkitys kasvihuonekaasupäästöjen hillinnässä on merkittävä: niiden arvo on Suomessa jo lähes 30 miljardia euroa vuodessa.

Kaupunki voi vaikuttaa hankkimiensa palvelujen ja tuotteiden ympäristövaikutuksiin sekä niiden tuottajien toiminnan ympäristövaikutuksiin ja materiaalitehokkuuteen asettamalla hankinnoille ympäristökriteereitä. Vaatimuksia voidaan asettaa esimerkiksi tuotteen valmistuksessa käytettäville materiaaleille, tuotteen energiatehokkuudelle, tuotteen käyttöiälle tai kierrätettävyydelle tai näitä seikkoja voidaan käyttää vertailuperusteina. Kaupunki voi myös pyytää tarjoajalta selvitystä tuotteen tai palvelun suorittamisessa toteutettavista ympäristönhoitotoimenpiteistä tai ympäristöjärjestelmästä. Vaatimusten ja vertailuperusteiden asettamisessa tulee kuitenkin aina ottaa huomioon tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteet ja että vaatimukset ja vertailuperusteet liittyvät hankinnan kohteeseen.

Oulun kaupungin hankintapalvelut on julkisten hankintojen asiantuntijayksikkö, joka vastaa yhteishankinnoiksi määriteltyjen tuotteiden ja palvelujen kilpailuttamisesta Oulun kaupungille, sekä hankintayhteistyössä mukana oleville sopimuskumppaneille. Hankintapalvelut on valtakunnallisen Ekohankintaverkoston jäsen. Ekohankintaverkosto on julkisen sektorin hankkijoiden käytännönläheinen yhteistyöverkosto.
 

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.