Liikenne Liikenne

Oulun kevyenliikenteen verkosto on kansainvälisestikin vertailtuna laaja ja toimiva. Sen sijaan paikallisliikenteen matkustajamäärät ovat entisestään vähentyneet 2000-luvulla. Joukkoliikenteen matkustajamäärän nostaminen vaatii useiden erilaisten rakenteellisten ja taloudellisten keinojen käyttöönottoa.

Liikkumisen kestävyyttä sekä ilmastostrategian tavoitteiden toteutumista tarkastellaan autoistumisen, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen tunnuslukujen avulla.

Henkilöautojen määrän kasvu lisää liikenteen aiheuttamia välittömiä kasvihuonekaasupäästöjä ja muita ympäristöhaittoja, kuten tilantarvetta, melua sekä ilmanlaadun heikkenemistä.

Autoistuminen on jatkanut kasvuaan. Henkilöautojen määrä tuhatta oululaista kohti vuonna 2016 oli 524. Suomessa on keskimäärin 604 autoa 1 000 asukasta kohden.


Kattava kevyen liikenteen verkosto lisää vaihtoehtoja kulkumuodon valintaan. Verkoston kasvaminen kuvaa pyrkimystä edistää ilmastoystävällistä liikkumista.

Kevyen liikenteen verkoston pituus asukasta kohti oli 4,0 metriä vuonna 2016.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.