Oulun seudun ilmastostrategia

Oulun seudun ilmastostrategia hyväksyttiin Oulun kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2009. Päätöksessä velvoitettiin hallintokunnat ja liikelaitokset sisällyttämään ilmastostrategia omiin toimintoihinsa sekä edellytettiin seurantatietojen esittämistä vuosittaisen ympäristöraportoinnin yhteydessä.

Ilmastostrategian tavoite

Oulun kaupunki on sitoutunut ilmastonmuutoksen hillintään tavoitteenaan kasvihuonekaasupäästöjen pysyvä vähentäminen. Oulun seudun ilmastostrategiassa on esitetty päämäärät ja keskeiset keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Ilmaston muutoksen hillitsemiseksi asetettuja tavoitteita ei kuitenkaan saavuteta ilman merkittäviä uusia ilmasto- ja energiapoliittisia toimenpiteitä.

Ilmastostrategian seuranta

Ilmastostrategian toteutumista seurataan raportoimalla vuosittain Oulun kaupungin kasvihuonekaasupäästöt. Päästölaskennan lisäksi ilmastostrategian toteutumiselle on viime vuosina pyritty löytämään sitä kuvaavia selkeitä ja monipuolisia indikaattoreita. Oulussa on kerätty tietoa ekologisen kestävyyden mittareista jo pitkään. Useat mittarit ovat samoja, joilla voidaan arvioida myös ilmastostrategian toteutumista. Ilmastoindikaattorit on esitetty ilmastostrategian keskeisten toimintojen esittelyn yhteydessä.

 

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen indikaattorit.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.