Ajankohtaista

< Takaisin

Oppimisympäristö ja rekisteriseloste

LAIVAKANKAAN KOULUN KÄYTTÖEHDOT OPPILAIDEN VIESTINTÄ- JA KOLLABORAATIOJÄRJESTELMÄLLE

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Googlen toimittamiin työvälineisiin perustuvan verkkopalvelun toimittamiseen Käyttäjälle (oppilas). Verkkopalvelulla tarkoitetaan Palveluntarjoajan Käyttäjille tuottamaa opetustoimintaan liittyvää sähköistä palvelua (jäljempänä "Palvelu"). Palveluntarjoajana toimii Laivakankaan koulu.

Ottaessaan Palvelun käyttöön Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja.

 1. Käyttäjä saa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen sekä salasanan, joilla Käyttäjä voi kirjautua Palveluun. Salasanaa tulee säilyttää huolellisesti, eikä sitä saa luovuttaa toiselle. Käyttäjä vastaa kaikesta hänen tunnuksillaan tapahtuneesta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.
 2. Palvelun käytöstä ei saa aiheutua häiriötä muille. Palvelun käyttö ei saa olla näiden käyttöehtojen, Palvelussa määriteltyjen ohjeiden, lain tai hyvän tavan vastaista.
 3. Käyttäjä vastaa siitä, että hänen Palveluun tallentamansa aineisto ei loukkaa näitä käyttöehtoja, kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, yritys- ja liikesalaisuuksia, yksityisyyden suojaa koskevia säännöksiä, muita oikeuksia tai kunniaa, eikä se ole rikolliseen toimintaa liittyviä, epäsiveellisiä tai muutoin lain tai hyvän tavan vastaista eikä muutoin aiheuta haittaa Palvelulle.
 4. Käyttäjä vastaa kaikista vahingoista ja niistä aiheutuvista korvauksista ja kuluista, jotka ovat aiheutuneet Palveluntarjoajalle, sen yhteistyökumppanille tai kolmannelle osapuolelle Käyttäjän lain tai näiden käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta.
 5. Käyttäjän on välittömästi ilmoitettava Palveluntarjoajalle kaikista Palveluun liittyvistä tietosuojarikkomuksista, mukaan lukien muun muassa oman salasanan tai tilin luvaton käyttö.
 6. Käyttäjä ei saa tehdä seuraavaa:
 • lähettää, siirtää, jakaa tai levittää mitä tahansa laitonta, herjaavaa, häiritsevää, vilpillistä, loukkaavaa, säädytöntä tai muulla tavoin kyseenalaista sisältöä tai tarjoutua tekemään niin
 • levittää roskapostia, viruksia, matoja, troijalaisia, huijauksia tai muita luonteeltaan tuhoavia tai petollisia viestejä tai kohteita
 • käyttää Palvelua muiden ihmisten lakisääteisten oikeuksien (esim. yksityisyyteen ja julkisuuteen liittyvien oikeuksien) rikkomiseen
 • käyttää Palvelua luvattomaan tiedostojen jakamiseen
 1. Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Palvelun toimintakuntoisena keskeytyksettä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Käyttäjälle Palvelun mahdollisista toimintakatkoista jotka johtuvat huoltotöistä, teknisistä vioista, tietoliikenneyhteyksien häiriötilanteista tai muista vastaavista syistä.
 2. Palvelu on saatavilla toistaiseksi. Palveluntarjoaja varaa oikeuden vapaasti tehdä muutoksia Palveluun ilman Käyttäjän suostumusta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun ja sen sisällön soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn käyttötarkoitukseen.
 3. Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoaminen milloin tahansa ilman Käyttäjän suostumusta.
 4. Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, valvoa kaikkea Käyttäjän aineistoa ja poistaa näiden käyttöehtojen vastainen aineisto.
 5. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä tai siitä Käyttäjälle aiheutuneesta vahingosta. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolten, kuten puhelin- tai tietoliikenneyhteyksien ylläpitäjien, toiminnasta.
 6. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien Palveluun tallentamasta aineistosta.
 7. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai siellä olevasta Aineistosta. Palveluntarjoaja ei korvaa välillisiä, epäsuoria tai ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja, ellei Palveluntarjoaja ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella.
 8. Palveluntarjoaja ei korvaa Käyttäjän, Palveluun rekisteröityneen toisen käyttäjän tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista teoista tai laiminlyönneistä aiheutuvia vahinkoja.
 9. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän ja Palvelun välisestä tietoturvasta, eikä Palvelussa olevien viestien sisällöstä ja niiden perillemenosta.
 10. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa virheellisestä tai viivästyneestä toiminnastaan, joka johtuu mistään force majeure -tyyppisestä syystä, tai muista sellaista olosuhteista, joihin Palveluntarjoaja ei kykene vaikuttamaan.

Palveluntarjoaja vastaa siitä, että palvelut noudattavat voimassa olevaa lakia.

 

G Suite for Education –rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä:

Laivakankaan koulu vastaa asiakkaan aineistoon sisältyvistä henkilötiedoista ja kaikista niiden käsittelyyn liittyvistä velvoitteista Suomen henkilötietolain tarkoittamana rekisterinpitäjänä.

 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Laivakankaan koulu, Laivakankaantie 10, 90940 Jääli

etunimi.sukunimi(at)eduouka.fi

Juhani Mankinen juhani.mankinen (at)eduouka.fi ja Sirpa Tikkala sirpa.tikkala(at)eduouka.fi

 3. Rekisterin nimi

Laivakankaan koulu, G Suite for Education viestintä ja kollaboraatiojärjestelmä

 4. Rekisterin käyttötarkoitus

Sähköposti ja kollaboraatiojärjestelmän käyttäjätietojen ylläpito.

5. Rekisterin tietosisältö

Tietojärjestelmään tallennetaan käyttäjätunnus, joka muodostuu etunimestä ja sukunimestä sekä mahdollisesta toisen nimen etukirjaimesta.

 Palveluun voidaan pääkäyttäjän toimesta lisätietoina tallentaa mm:

Titteli, organisaation nimi, “assistentin” tunnistetieto, “esimiehen” tunnistetiedot, osasto, toimiston sijainti, työntekijä tunniste, verkkosivu, puhelinnumerot, osoite jne. Oppilaista tarvittaessa voidaan tallentaa mm. luokka, opiskeluryhmät jne.

Lisäksi Google kerää loppukäyttäjiltä tietoja, joiden syöttäminen perustuu käyttäjän itse syöttämään tietoon mm: Puhelinnumero, käyttäjän valokuva, syntymäaika, käyttäjän laitekohtaiset tiedot (muun muassa laitteiston malli, käyttöjärjestelmän versio, yksilöllinen laitetunniste sekä käytetty mobiiliverkko, mukaan lukien matkapuhelinnumero). Google voi yhdistää laitetunnisteen tai puhelinnumeron Google-tiliin.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • organisaation pääkäyttäjän määrittelemät tietolähteet
  • Opinsys
  • Primus
 • käyttäjän itse syöttämät tiedot

 7. Tietojen luovutus

Käyttäjien tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle paitsi voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja voidaan siirtää EU:n ja Eta:n ulkopuolelle henkilötietolain 5. luvun 23§ henkilötietolain poikkeusperusteet kohdan 8 mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet.

Rekisterin ja palvelun suojauksessa noudatetaan EU mallisopimuslausekkeiden (Artikla 26(2) EU direktiivin 95/46/EU) mukaisia toimenpiteitä sekä tiedonkäsittelylisäsopimuslausekkeita.

Data Processing Amendment to Google Apps Enterprise Agreement https://www.google.com/intx/fi/enterprise/apps/terms/dpa_terms.html

Standard Contractual Clauses (processors) for the purposes of Article 26(2) of Directive 95/46/EC for the transfer of personal data to processors established in third countries which do not ensure an adequate level of data protection

https://www.google.com/intx/fi/enterprise/apps/terms/mcc_terms.html

Jakolinkki