In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Lisää sivun otsikko Lisää sivun otsikko

Erityisopettaja

Erityisopettaja on koulussa erityisopetuksen asiantuntija. Hän antaa erilaisin joustavin järjestelyin opetusta oppilaille, joilla on opiskelussa yleisen, tehostetun tai erityisen tuen tarvetta. Erityisopettaja toimii tiiviissä yhteistyössä luokan- ja aineenopettajien kanssa. Erityisopettaja seuraa oppimisen edistymistä, etsii koulunkäynnin tukikeinoja ja antaa yksilö/pienryhmä/samanaikaisopetusta.

Erityisopettaja voi auttaa mm. silloin, kun

• lukeminen, kirjoittaminen tai vieraan kielen opiskelu tuntuu vaikealta

• laskeminen ei onnistu

• kynätyöskentely on hankalaa

• keskittyminen tai tuntityöskentely häiriintyy helposti

• kaverisuhteissa on ongelmia

• läksyt, kirjat ja koulutarvikkeet unohtuvat

Koulumme erityisopettaja on Sari Viitala.

 

Koulunkäynninohjaaja

Koulunkäynninohjaaja tukee oppilaan työskentelyä. Koulunkäynninohjaaja suunnittelee toimintaansa yhteistyössä opettajien, erityisopettajan, huoltajien, opinto-ohjaajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa.  Hän huolehtii oppilaan avustamisesta ja ohjaamisesta tapauskohtaisesti oppi-, väli- ja ruokatunnin aikana sekä tarvittaessa kuljetuksien yhteydessä. Hän huolehtii tarpeen mukaan oppilaan apuvälineistä, lääkkeistä, hygieniasta ja oppimisympäristöstä. Koulunkäynninohjaaja toimii opettajan työparina opetuksen suunnittelussa ja valmistelussa. Tarvittaessa hän toimii yhteyshenkilönä kodin ja koulun välisessä yhteistyössä.