In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyö

Yhteistyö kodin ja koulun välillä on tärkeää. Ensisijainen kasvatusvastuu on vanhemmilla, mutta yksi koulun tärkeimmistä tehtävistä on vanhempien kasvatustyön tukeminen. Vanhemmat voivat omalla kiinnostuksellaan lapsen koulunkäyntiin sekä aktiivisuudellaan ja asioihin tarttumisellaan antaa sellaisen mallin, joka ohjaa lasta aktiivisen koululaisen rooliin.

Koulun tasolla yhteistyötä toteutetaan monin tavoin. Koululta lähetetään kutsu kotiin silloin, kun kyseessä on vanhempainilta tai jokin muu kodin ja koulun yhteinen tapahtuma. Jokainen opettaja järjestää ainakin kerran vuodessa vanhempainvartin, jolloin on mahdollisuus keskustella lapsen asioista tarkemmin. Myös vanhemmat voivat halutessaan ehdottaa tapaamista.

- vanhempainilta 1 tai 2 tarpeen mukaan

- Wilma-sähköiset reissuvihkot

- arviointikeskustelut/kehityskeskustelut

- Koti-Koulutoimikunta

- leirikoulutyöryhmän toiminta (myyjäiset, erilaiset tapahtumat)

- projektiapu

- koulun juhlat

- valvonta-apu luokkien retkillä ja leirikoulussa

Wilma-järjestelmä on käytössä kaikilla luokilla elokuun alusta 2013 lähtien.

Kaikki keskeinen koulun viestintä tapahtuu Wilman kautta, joten sen seuraaminen on hyvin tärkeää. Tiedotteet toimitetaan huoltajille paperiversiona vain erikseen luokanopettajalta/luokanvalvojalta pyydettäessä. 

Toivomme edelleen, että kodeissa kiinnitetään erityistä huomiota läksyjen tekoon. Hyviä oppimistuloksia voi saavuttaa seuraamalla keskittyneesti oppitunteja, kertaamalla opitut asiat päivittäin kotona sekä valmistautumalla kokeisiin ajoissa. Meidän kaikkien on syytä muistaa, että koululaisen tärkeintä työtä on opiskelu. Kun tekee koulutyöt kunnolla joka päivä, jää oppilaalle myös tuiki tärkeää vapaa-aikaa.

Wilma-ohje huoltajille tästä !