In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja toimii koulussa terveydenhuollon edustajana. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, oppilashuollon muun henkilöstön, opettajien ja huoltajien kanssa.

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaat joka vuosi määräaikaisissa tarkastuksissa koko perusopetuksen ajan. Vuosiluokkien 1, 5 ja 8 oppilaille tehdään laaja-alaiset terveystarkastukset, jolloin oppilas tapaa sekä terveydenhoitajan että lääkärin. Huoltajat voivat olla mukana tarkastuksissa. Kouluterveydenhoitaja ottaa oppilaita myös päivystysvastaanotolle ilman ajanvarauksia.

Terveydenhoitaja Anna Huuki puh. 050-5739718 tai Wilma-viesti

 

Kouluterveydenhoitajan tehtävät:

• terveystarkastukset määrävuosittain

• kasvuun ja kehitykseen liittyvät seurantakäynnit

• terveysneuvonta

• ensiapuluonteinen sairaanhoito

• tartuntatautien ehkäisy (rokotukset)

• koulujen tapaturmien ennaltaehkäisy ja ensiapuvalmiudesta huolehtiminen yhdessä koulun henkilökunnan kanssa

• oppilashuoltoryhmän terveydenhuollollinen asiantuntija

 

Hammashoitolan työntekijät tekevät suun terveystarkastukset kaikille 1, 3 ja 8 luokkien oppilaille. Tarkastusten lisäksi hammashoitolan työntekijät antavat oppilaille tietoutta hampaiden hoidosta ja harjaamisesta. Hammashoitola vastaa myös päivystysajoista.

 

Koululääkäri tekee terveystarkastukset yhteistyössä kouluterveydenhoitajan kanssa, lähettää tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja laatii nuorison terveystodistuksen. Koululääkäri vastaa koulutyöhön liittyvistä lääkärinlausunnoista ja oppilaiden hoito- ja kuntoutussuunnitelmista.

Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajiensa, luokan, opettajien, muun kouluyhteisön ja tarvittaessa erilaisten ulkopuolisten viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Koulukuraattori osallistuu alansa asiantuntijana myös oppilashuoltoryhmään Yli-Iin koululla. Älä epäröi ottaa yhteyttä jos sinua mietityttää jokin koulunkäyntiin, kavereihin, perhesuhteisiin tai omaan vointiin liittyvä asia. Kun olet ottanut yhteyttä, varaamme ajan ja lähdemme selvittelemään asiaa yhdessä. Vanhemmat sekä oppilaat voivat olla koulukuraattoriin yhteydessä Wilma-viestijärjestelmän kautta. Wilman kautta voit kirjoittaa asiastasi tai varata aikaa koulukuraattorille. Koulukuraattori on vaitiolovelvollinen. Koulukuraattorimme on Anne Iinattiniemi (p. 050-3815888) anne.iinattiniemi@ouka.fi

Psykologi tukee oppilaiden koulunkäyntiä mm. arvioimalla tutkimuksin erityisopetuksen tarvetta. Lisäksi oppilas voi saada yksilöllistä ohjausta esim. kehitykseen ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Psykologille voi varata aikoja kouluterveydenhoitajalta. Psykologi Anna-Kaisa Antila 044-4993239