In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja toimii koulussa terveydenhuollon edustajana. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, oppilashuollon muun henkilöstön, opettajien ja huoltajien kanssa.

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaat joka vuosi määräaikaisissa tarkastuksissa koko perusopetuksen ajan. Vuosiluokkien 1, 5 ja 8 oppilaille tehdään laaja-alaiset terveystarkastukset, jolloin oppilas tapaa sekä terveydenhoitajan että lääkärin. Huoltajat voivat olla mukana tarkastuksissa. Kouluterveydenhoitaja ottaa oppilaita myös päivystysvastaanotolle ilman ajanvarauksia.

 

Kouluterveydenhoitajan tehtävät:

• terveystarkastukset määrävuosittain

• kasvuun ja kehitykseen liittyvät seurantakäynnit

• terveysneuvonta

• ensiapuluonteinen sairaanhoito

• tartuntatautien ehkäisy (rokotukset)

• koulujen tapaturmien ennaltaehkäisy ja ensiapuvalmiudesta huolehtiminen yhdessä koulun henkilökunnan kanssa

• oppilashuoltoryhmän terveydenhuollollinen asiantuntija

 

Hammashoitolan työntekijät tekevät suun terveystarkastukset kaikille 1, 3 ja 8 luokkien oppilaille. Tarkastusten lisäksi hammashoitolan työntekijät antavat oppilaille tietoutta hampaiden hoidosta ja harjaamisesta. Hammashoitola vastaa myös päivystysajoista.

 

Koululääkäri tekee terveystarkastukset yhteistyössä kouluterveydenhoitajan kanssa, lähettää tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja laatii nuorison terveystodistuksen. Koululääkäri vastaa koulutyöhön liittyvistä lääkärinlausunnoista ja oppilaiden hoito- ja kuntoutussuunnitelmista.