In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Lisää sivun otsikko Lisää sivun otsikko

Jakun koulun tavoitteena on antaa laadukasta esi- ja perusopetusta ja hyvät tiedonhankintataidot jatko-opiskelua varten. Opiskelua kehitetään yhdessä kotien kanssa. Korostetaan opiskelutaitojen tärkeyttä oppimisen välineenä. Annetaan oppilaille haasteita kunkin omalla tasolla ja koetaan näin oppimisen iloa.

Tavoitteena on, että oppilas kehittyisi terveen itsetunnon omaavaksi, hyvätapaiseksi ja ympäristöään kunnioittavaksi.

Huomiota kiinnitetään myös oppilaiden turvalliseen koulunkäyntiin ja pyritään vähentämään kiusaamista KiVa Koulukasvatuksen avulla.

Koulussa järjestetään kummioppilastoimintaa, jonka tarkoituksena on mm. tutustuttaa koulutulokkaita ja vanhempia oppilaita toisiinsa sekä helpottaa koulutulokkaiden sopeutumista.

Jakun koulu on hyväksytty mukaan kestävän kehityksen Vihreä lippu-ohjelmaan.

Koulumme juhlat ovat myös näyttö koulumme vahvuudesta ja arvosta. Jokainen oppilas saa kokea, että hän on osa kokonaisuutta ja vastuullinen juhlien onnistumisesta.