Koulun esittely

Jokirannan yhtenäiskoulu löytyy Kiiminkijoen kupeesta Kiimingin keskustan tuntumasta. Koulussamme opiskelee noin 600 oppilasta perusopetuksen vuosiluokilla viidennestä yhdeksänteen. Yleisopetuksen rinnalla koulussamme on kaksi alueellista pienryhmää, JOPO-ryhmä, laaja-alaisen erityisopettajan luokka ja kuudensien luokkien pienryhmä.

Tarjoamme valinnaiskursseina venäjää, ranskaa, saksaa, liikuntaa, kotitaloutta, musiikkia, atk-taitoja, maa- ja metsätaloutta, teknistä käsityötä, tekstiilityötä ja kuvaamataitoa. Koulussamme on myös monenlaista välituntitoimintaa kuorosta liikuntakerhoihin.

Tavoitteenamme on turvata kaikille oppilaille tasa-arvoinen ja turvallinen koulu. Olemme mukana KiVa Koulu -ohjelmassa, jonka avulla pyrimme kitkemään kiusaamisen koulustamme. Opettajat ovat mukana tiimeissä, joissa kehitämme ja ylläpidämme Jokirannan koulun opetus- ja toimintakulttuuria.