Yhteishaku ja jatko-opinnot

 

 

Opetushallituksen huoltajatiedote 9. luokkalaisten huoltajille.
 
 

Sähköinen yhteishaku

Peruskoulun päättöluokkalaisten haku toisen asteen opintoihin tapahtuu sähköisesti Opetushallituksen ylläpitämän Opintopolku.fi palvelun kautta. Yhteishaku on 18.2.-10.3.2020. Viimeisenä hakupäivänä hakuika päättyy klo 15.00. Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan aikaisintaan 11.6.2020. Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 25.6.2020.

Opintopolku.fi 

Helppo laskuri, johon voit syöttää todistuksesi numerot. Laskuri laskee puolestasi lukioiden oppilasvalinnassa käytettävän lukuaineiden keskiarvon ja ammatilliseen koulutukseen valittaessa käytettävät keskiarvot ja hakupisteet.

Alakohtaiset terveydentilavaatimukset

Lista ammatillisista tutkinnoista/koulutusohjelmista, joiden terveydentilavaatimuksia on täsmennetty vuoden alusta voimaan tulleen lainsäädännön (951/2011) perusteella. Hakutoiveita pohdittaessa on otettava huomioon myös ammatinvalintaan vaikuttavat terveydelliset seikat. Lähtökohtana on se, että hakijan terveydentilaan tai toimitakykyyn liittyvät seikat eivät saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen.

Yhteishaun lomakkeessa on kohta, jossa kysytään onko hakijalla ammatinvalintaan vaikuttavia seikkoja. Jos oppilas on hakemassa lainsäädännössä mainittuihin koulutuksiin, hänen tulee selvittää täyttääkö hän asetetut terveydentilavaatimukset. Hakija ilmoittaa hakulomakkeessa, täyttääkö hän opinnoissa edellytettävät terveydentilavaatimukset. Oppilaitos voi pyytää lisäselvityksiä arvioidakseen pystyykö hakija suoriutumaan opinnoista ja onko hän terveydellisesti soveltuva alalle. Ennen hakua asiaa voi selvittää yhdessä hoitavan lääkärin ja oppilaitoksen kanssa.

Terveydentilavaatimusten lisäksi uuden lainsäädännön myötä on annettu myös tutkintokohtaisia terveydentilasuosituksia.

Ammattia opiskelemaan

Oulun seudun ammattiopisto

Ammattiopisto Luovi

Oulun Palvelualan opisto

Oulun Diakoniaopisto

Lukioon

 

Oulun kaupungin lukiokoulutuksen verkkosivut

Oppisopimus ja kansanopistot

Nettinappiin on koottu linkkilista, jonka linkeistä löytyy yleistä tietoa oppisopimuksesta sekä Oulun alueella oppisopimusta järjestävät tahot.
 
Yleistä tietoa opiskelusta kansanopistossa sekä koko maan kattava lista kansanopistoista.
 
Kansanopistot, joissa on kymppiluokka.
 

Jos jäit ilman opiskelupaikkaa

Hakuaika perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen on 19.5.-21.7.2020. Valmistavalla koulutuksella tarkoitetaan perusopetuksen lisäopetusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa VALMA -koulutusta, maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävää lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta.

 
Oulun kaupungin lisäopetusluokat - kymppiluokat
 
1. Pohjankartanon koulun lisäopetusluokat
 
 
VALMA -koulutus Oulun seudun ammattiopistossa 

VALMA-koulutuksessa valmistaudutaan ammatillisiin opintoihin ja tutustutaan koulutusaloihin, ammatteihin ja työelämään. 

Kansanopistot
 

Linkistä löydät Kansanopistot, joissa on tarjolla kymppiluokka. Lähin kansanopistokymppi on Oulussa Pohjola-opisto. Kansanopistojen kympeillä voi olla erilaisia painotuksia, esim. musiikki, media, IT, taide jne.

Nuorten työpajat
 
Jos kymppiluokka, ammattistartti tai kansanopistot eivät ole sinun juttusi, Nuorten työpajalla voit kerätä arvokkaita työkokemuspisteitä seuraavaa yhteishakua varten.