Opinto-ohjauksen linkkilista

www.opintopolku.fi

Opintopolku-portaalia ylläpitää Opetushallitus. Suomalaiset oppilaitokset ja korkeakoulut ylläpitävät Opintopolussa omien koulutustensa tietoja. Opintopolku tarjoaa helppokäyttöisiä, luotettavia ja turvallisia palveluita elinikäisen ja yksilöllisen oppimispolun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opintopolku sisältää tietoa tutkinnoista, ammateista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voi löytää koulutusvaihtoehtoja ja hakea niihin.


www.ammattinetti.fi

Ammattialojen ja ammattien kuvauksia, eri ammattien vaatima koulutus, ammattilaisten haastatteluja ja uratarinoita.


www.mol.fi/avo

Ammatinvalintaohjelmia, joiden avulla voit arvioida, millainen työ ja koulutus vastaa kiinnostuksiasi, toiveitasi ja kykyjäsi.


www.arvostan.fi

Tietoa sosiaali- ja terveysalalta.


www.opiskelijaboxi.fi

Täällä voi tutustua oikeisiin opiskelijoihin ja aitoihin teknologiateollisuuden ammattilaisiin. Opiskelijat kertovat valinnoistaan ja kokemuksistaan. Ammattilaiset kertovat työstään ja työpaikastaan.


www.opiskelupaikka.fi

Opiskelupaikasta löytyy tietoa eri koulutuksista, oppilaitoksista, pääsykokeista sekä opiskelijatarinoita ja työelämätietoa. Apun on myös Virtuaaliopo.


www.etl.fi/www/fi/ammatinvalinta/getalife/opiskelijoille.php

Elintarviketeollisuuden ammatteja.

Opiskelu ulkomailla

Työn ja harjoittelupaikan hakeminen ulkomailla.

Muita hyödyllisiä osoitteita

Oulun seudun nuorten nuvonta- ja tietopalvelu netissä.

Tietoa nuorille koulutus- ja uravaihtoehdoista.