Liikennöitsijöille

Päätös yksinoikeudensuojasta PSA-liikenteessä

19.6.2012 tehdyn päätöksen mukaisesti Oulun kaupungin toimivalta-alueella joukkoliikennepalvelut järjestetään palvelusopimusasetuksen (EY N:o 1370/2007) mukaisesti.

Päätöksellä on haluttu varmistaa, että toimivalta-alueen joukkoliikennepalvelut voidaan järjestää monilukuisempina, luotettavampina, korkealaatuisempina tai edullisempina kuin palvelut, joita voitaisiin tarjota pelkästään markkinoiden ehdoilla. Tavoitteena on ollut turvata joukkoliikennepalveluiden vakaus ja varmuus.

Joukkoliikennepalvelut on hankittu bruttomallilla vuosina 2013 ja 2016 järjestettyjen tarjouskilpailujen perusteella. Liikennöintisopimukset päättyvät vuosina 2019-2022.

Liikennepalvelulain siirtymäsäännösten (320/2017 VII osa, 1. luku, 3§) mukaan liikennepalvelulain voimaan tullessa voimassa olevat luvat, hyväksynnät ja päätökset pysyvät voimassa. Siten toimivaltaisen viranomaisen aiemmin tekemä päätös PSA:n soveltamisesta ja kyseisen liikenteen yksinoikeudensuojasta pysyvät voimassa sopimuskausien loppuun sakka.

Oulun kaupunki on toimivaltainen viranomainen Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun ja Tyrnävän muodostamalla alueella. Yksinoikeuden suoja koskee koko toimialuetta sekä toimivaltaisen viranomaisen kyseiselle alueelle järjestämää joukkoliikennettä sekä Oulun kaupungin alueella järjestämää palveluliikennettä.

Toimivaltainen viranomaisen järjestämään joukkoliikenteeseen kuuluvat seuraavat Oulun joukkoliikenteen linjat sekä niiden reittivariaatiot: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58 ja 64 sekä Lähibussi-linjat A, B, C ja D sekä Onni-palveluliikenteen linjat.

EU:n palvelusopimusasetuksen mukaan markkinaehtoinen liikenne ei saa aiheuttaa jatkuvaa ja vakavaa haittaa liikenteelle, jolle on myönnetty yksinoikeus. Yksinoikeus on myönnetty seuraaviin sopimuskohteisiin variaatioineen (päätös luettavissa linkistä). Tilaajalla on oikeus muuttaa kohteiden sisältöä sopimuksen puitteissa.

 • Kohde 1: linjat 1, 5 ja 5N (liikennöitsijä Koiviston Auto Oulu)
 • Kohde 2: linjat 4, 4B, 4N ja 48 (liikennöitsijä Koiviston Auto Oulu)
 • Kohde 3: linjat 2, 2N ja 3 (liikennöitsijä Koiviston Auto Oulu)
 • Kohde 4: linja 7 (liikennöitsijä OuBus)
 • Kohde 5: linja 15 ja 15N (liikennöitsijä Koiviston Auto Oulu)
 • Kohde 6: linjat 34, 35, 35N, 35B, 35BK ja 35K (liikennöitsijä Koiviston Auto Oulu)
 • Kohde 7: linjat 20, 20+, 20B, 20BH, 20N, 20K, 21, 21A, 22, 25, 26, 26B ja 26+ (liikennöitsijä Koiviston Auto Oulu)
 • Kohde 8: linjat 40, 40A, 40K, 40K+, 40+, 41, 41+, 41A, 41K ja 41K+ (liikennöitsijä Revon turistiliikenne)
 • Kohde 9: linjat 36 ja 38 (liikennöitsijä Revon turistiliikenne)
 • Kohde 10: linjat 52, 52K, 52A, 53, 53A, 53R, 53R+, 54, 54B, 56, 56M, 56BK, 56K, ja 57 (liikennöitsijä Revon turistiliikenne)
 • Kohde 11: linjat 50, 51, 51B ja 55 (liikennöitsijä OuBus)
 • Kohde 12: linjat 8, 9, 9B, 9K ja 9BK (liikennöitsijä Koiviston Auto Oulu)
 • Kohde 14: linjat 11, 14, 18 ja 58 (liikennöitsijä Koiviston Auto Oulu)
 • Kohde 15: linjat 23, 23K, 23B, 28, 29, 29M ja 29T (liikennöitsijä Koiviston Auto Oulu)
 • Kohde 16: linja 10 ja 10+ (liikennöitsijä OuBus)
 • Kohde 17: linjat 63, 64, 64V ja 64B (liikennöitsijä OuBus)
 • Kohde 18: linja 19 (liikennöitsijä Revon turistiliikenne)
 • Lähibussit: linjat A, B, C ja D (liikennöitsijä OuBus)

Linjojen reitit, aikataulut ja pysäkit on tarkemmin kuvattu sivulla oulunjoukkoliikenne.fi/reitit-ja-aikataulut.  

Toimivaltainen viranomainen voi myöntää myös jatkossa palvelusopimusasetuksen mukaisesti hankituille liikenteille yksinoikeuksia julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta.

 

Aikataulut
 
Liput ja hinnat
 
Waltti-kauppa
 
Mobiililippu
Reittiopas Löytötavarat