Matkustus- ja käyttöehtoja

 

Ehdot

Matkustusohjeet

Tietosuoja

Lomakkeet

Liikennöitsijöille

Päätös yksinoikeudensuojasta PSA-liikenteessä

19.6.2012 tehdyn päätöksen mukaisesti Oulun kaupungin toimivalta-alueella joukkoliikennepalvelut järjestetään palvelusopimusasetuksen (EY N:o 1370/2007) mukaisesti. Päätöksellä on haluttu varmistaa, että toimivalta-alueen joukkoliikennepalvelut voidaan järjestää monilukuisempina, luotettavampina, korkealaatuisempina tai edullisempina kuin palvelut, joita voitaisiin tarjota pelkästään markkinoiden ehdoilla. Tavoitteena on ollut turvata joukkoliikennepalveluiden vakaus ja varmuus.

Joukkoliikennepalvelut on hankittu bruttomallilla vuosina 2013 ja 2016 järjestettyjen tarjouskilpailujen perusteella. Liikennöintisopimukset päättyvät vuosina 2019-2022.

Liikennepalvelulain siirtymäsäännösten (320/2017 VII osa, 1. luku, 3§) mukaan liikennepalvelulain voimaan tullessa voimassa olevat luvat, hyväksynnät ja päätökset pysyvät voimassa. Siten toimivaltaisen viranomaisen aiemmin tekemä päätös PSA:n soveltamisesta ja kyseisen liikenteen yksinoikeudensuojasta pysyvät voimassa sopimuskausien loppuun sakka.

Oulun kaupunki on toimivaltainen viranomainen Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun ja Tyrnävän muodostamalla alueella. Yksinoikeuden suoja koskee koko toimialuetta sekä toimivaltaisen viranomaisen kyseiselle alueelle järjestämää joukkoliikennettä sekä Oulun kaupungin alueella järjestämää palveluliikennettä. Toimivaltainen viranomaisen järjestämään joukkoliikenteeseen kuuluvat seuraavat Oulun joukkoliikenteen linjat sekä niiden reittivariaatiot: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58 ja 64 sekä cityliikenteen linjat A, B ja C sekä palveluliikenteen linjat 1-8.

Kyseisten linjojen reitit, aikataulut ja pysäkit on tarkemmin kuvattu sivulla www.oulunjoukkoliikenne.fi/reitit-ja-aikataulut.  

EU:n palvelusopimusasetuksen mukaan markkinaehtoinen liikenne ei saa aiheuttaa jatkuvaa ja vakavaa haittaa liikenteelle, jolle on myönnetty yksinoikeus. 

Toimivaltainen viranomainen voi myöntää myös jatkossa palvelusopimusasetuksen mukaisesti hankituille liikenteille yksinoikeuksia julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta.

Aikataulut Liput ja hinnat
Aikataulut
 
Liput ja hinnat
 
Nettikauppu Mobiililippu
Waltti-kauppa
 
Mobiililippu
Reittiopas Löytätavarat
Reittiopas Löytötavarat
   

Päätöksenteko

Oulun seudulla joukkoliikenneviranomaisena toimii Oulun kaupungin organisaatioon kuuluva seudullinen joukkoliikennejaosto, joka on seudun joukkoliikenteestä päättävä toimielin. 

Voit tutustua joukkoliikennejaoston päätöksiin Oulun kaupungin nettisivuilla.

Kehittäjille

Oulun joukkoliikenteen liikennöintidata on saatavissa osoitteesta data.ouka.fi