Oulun joukkoliikenteen uutiset

< Takaisin

Ruskon kestävän liikkumisen selvitystyö on saatu päätökseen

Ruskon kestävän liikkumisen selvitystyö on saatu päätökseen ja loppuraportti on nyt julkaistu. Keväällä aloitetun selvitystyön tavoitteena oli tuottaa tietoa Ruskon työmatkaliikenteen nykytilasta, tunnistaa kestävien kulkutapojen kehittämistarpeita sekä ideoida ratkaisuja kestävien kulkumuotojen osuuden kasvattamiseksi. Selvityksessä on painotettu erityisesti joukkoliikenteen kehittämistarpeita ja suunniteltu jatkokehityksen pohjaksi mahdollinen uusi työpaikkalinja, joka Oulun kaupungin on tavoitteena käynnistää pilottina.

Selvityksen on laatinut Sitowise Oy yhteistyössä Oulun kaupungin edustajien, Ruskon alueen työnantajien ja siellä työssäkäyvien kanssa.

Lue koko raportti

Jakolinkki

Katso myös tiedotteet