Oppilaskunta Oppilaskunta

TUKIOPPILASTOIMINTA KAAKKURIN KOULULLA

Kaakkurin koulun tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää oppilaiden yhteishenkeä ja kouluviihtyvyyttä sekä ehkäistä koulukiusaamista.

Alaluokilla tukioppilaana toimii 5. ja 6. luokan oppilaita. He järjestävät alakoulun oppilaille erilaisia teema- ja toimintapäiviä. Tukioppilaat toimivat myös pienempien oppilaiden lukukaverina ja avustavat tarvittaessa koulupäivän aikana. Tukioppilaat tekevät yhteistyötä myös esimerkiksi vieressä olevan palvelutalon Villa Sulan kanssa. Tukioppilaat kokoontuvat torstaisin yhteisellä välitunnilla. Alakoulun tukioppilailla on käytössään tukioppilaspaidat, joista heidät tunnistaa.

Oppilaiden valitsemat yläluokkien tukioppilaat toimivat seitsemänsien luokkien kummioppilaina. He järjestävät heille lukuvuoden alussa tervetulojuhlan sekä ovat mukana ryhmäyttämässä luokkia useita kertoja lukuvuoden aikana eri yhteyksissä. Tukioppilaat pitävät myös some-kiusaamisen ehkäisyyn tarkoitetun tunnin kummiluokilleen sekä koulumme neljäsluokkalaisille. Tukiopppilaat järjestävät mukavia välituntitempauksia sekä perinteiset jouluterveisten lukemisen keskusradiossa ja ystävänpäivän sydänten jaon. Lukuvuosi huipentuu tukioppilaiden järjestämään vappugaalaan yläluokille.

Oppilaskunta tiedottaa ajankohtaisista asioista blogissaan:
https://kaakkurinoppilaskunta.blogspot.fi/