Rehtorin tervehdys

Hyvät huoltajat!

 

Uusi lukuvuosi Kaakkurin koulussa on pyörähtänyt vauhdikkaasti käyntiin 851 oppilaan, 67 opettajan, 12 koulunkäynninohjaajan sekä koulun tukipalveluiden voimin.

 

Itse olen virallisesti astunut koulun rehtorin saappaisiin tämän lukuvuoden alkaessa edeltäjäni Jukka Alatalon jäätyä eläkkeelle. Jukan johdolla olemme rakentaneet Kaakkurin koulusta hyvin toimivan kouluyhteisön, jossa on hyvä opiskella ja tehdä työtä. On hienoa saada jatkaa koulun kehittämistä yhdessä ammattitaitoisen henkilöstön ja mukavien oppilaiden kanssa. Kasvatuskumppanuuteen ja koulun kehittämiseen kutsumme mukaan myös teitä huoltajia!

 

Kaakkurin koulussa haluamme vahvistaa yksilön ja yhteisön hyvinvointia ja luoda parhaat edellytykset oppimiselle ja tasapainoiselle kasvulle. Tänä lukuvuonna kiinnitämme erityistä huomiota oppilaiden tunnetaitojen vahvistamiseen ja osallisuuteen. Luokan viihtyisä, hyväksyvä ilmapiiri on ensiarvoisen tärkeää. Opetuksen toiminnallistaminen ja välituntien aktiviteetit lisäävät myös oppilaiden osallisuutta.

 

Tänä lukuvuonna luokat 1-7 opiskelevat jo uuden opetussuunnitelman oppisisältöjen mukaisesti. Kaikki ikäluokat pääsevät kuitenkin osallisiksi uuden opetussuunnitelman hengestä, mikä korostaa vuorovaikutusta, osallisuutta, yksiöllisten tarpeiden huomiointia ja motivaation löytämistä. Haluamme edistää työskentelyn tavoitteiden kirkastamista, erilaisten opiskelutapojen kokeilua ja oppimisen monipuolista arviointia.

 

Uusi opetussuunnitelma nostaa elämäntaitojen opettelun niille kuuluvaan arvoon. Kyse on laaja-alaisesta osaamisesta. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista painotamme tänä lukuvuonna erityisesti itsestä huolehtimista ja arjen taitoja, samoin kuin osallisuutta, vaikuttamista ja kestävän tulevaisuuden rakentamista. Myös oppilaiden tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen vahvistaminen antaa oppilaille tärkeitä valmiuksia tulevaisuuteen.

 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu korostuvat lähikuukausina erityisesti. Suomi 100 –juhlavuosi sävyttää syyslukukauttamme: Nautimme suomalaisesta kuvataiteesta, musiikista, kirjallisuudesta, teatterista, kädentaidoista, ruokaperinteestä ja kulttuurista monin eri tavoin, ja Suomen historiaan liittyvät teemat ovat esillä eri oppiaineiden opiskelussa. Suomi 100 –syksy huipentuu eri oppiaineita yhdistävään monialaisen opiskelun viikkoon ja sen jälkeiseen itsenäisyysjuhlaan 2.12. Teitä huoltajia kutsumme juhlimaan kanssamme tuona lauantaikoulupäivänä!

 

Kotien kanssa tehtävä yhteistyö on koulun opetus- ja kasvatustehtävän kannata äärimmäisen arvokasta. Huoltajien tuki auttaa meitä onnistumaan. Kutsumme teitä aktiiviseen vuoropuheluun, osallistumaan vanhempainiltoihin, lapsen kehitys- ja arviointikeskusteluihin ja koulun tapahtumiin. Kehitämme koulun kotisivuja ja Wilmaa yhä ajantasaisemmiksi tiedonvälityskanaviksi, joiden välityksellä saatte tietoa koulutyön monipuolisuudesta.

 

Hyvää yhteistyön lukuvuotta

ja satavuotisen Suomen juhlavuotta toivottaen

Outi Ervasti, rehtori