Ajankohtaista

< Takaisin

Aapistien ja Oulunsuuntien peruskorjaus alkaa elokuun alussa

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut käynnistää Aapistien ja Oulunsuuntien peruskorjaustyön. Kohteen pääurakoitsijana toimii VRJ Pohjois-Suomi Oy.

Rakentaminen alkaa elokuun alussa ja kestää vuoden 2013 loppuun saakka. Työ käsittää Oulunsuuntien rakenteiden parantamisen, meluseinän rakentamisen ja kaistajärjestelyt välillä Kajaanintie - Mäntykuja. Urakkaan kuuluu myös Aapistien uuden liittymän rakentaminen ja nykyisten kevyen liikenteen väylien perusparantaminen. Lisäksi alueella rakennetaan kuivatusjärjestelmä ja vesihuolto sekä istutus- ja vihertyöt. Urakan yhteydessä levennetään Torpanpolun alikulkua ja korjataan alikulun rakenteita.

Rakennustyö aiheuttaa liikennehaittaa Aapistien ja Oulunsuuntien ajoneuvo- ja kevyelle liikenteelle. Urakka-alueella on käytössä rakennustyön aikaiset liikennejärjestelyt koko urakka-ajan. Lisäksi kevyttä liikennettä joudutaan ohjaamaan tilapäisten reittien kautta työmaan ohi.

Urakka-alueella tehdään katutöiden lisäksi valaistus-, sähköverkko-, liikennevalo- ja tietoliikennetöitä. Työt toteutetaan yhteistyössä Oulun Energian ja teleoperaattoreiden kanssa. Lisäksi urakka-alueella olevat kiinteistöt rakennuttavat omana työnään uusia parkkialueita. Työt aiheuttavat haittaa alueella tapahtuvalle pysäköinnille.

Lisätietoja antavat:
VRJ Pohjois-Suomi Oy, Sami Orajärvi p. 0400 756 437 ja Tapio Tuomaala p. 040 746 5120
Oulun kaupunki yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Sami Hietakangas p. 044 703 2111 ja Sauli Heikinheimo p. 044 703 2025
Oulun Vesi, Antti Hekkala p. 044 703 3832
 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset