Ajankohtaista

< Takaisin

Asemakeskuksen tiedotus- ja keskustelutilaisuus 3.12.2020 klo 17-19 etänä

Asemakeskuksen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään 3.12.2020 klo 17-19 vain etänä.
Osallistu tilaisuuteen Teams -kokouksena.

aluerajaus kartalla

Asemakeskukseen liittyvä asemakaavan muutos koskee II (Vaara) kaupunginosan kortteleita 36, 37 ja korttelin 42 tonttia 3 sekä osaa rautatiealuetta (LR-1) ja ympäröiviä katualueita. Alueelle on tarkoituksena suunnitella asemakeskus, jossa sijaitsee monipuolisia keskustamaisia toimintoja muun muassa linja-autoasema, matkahuolto, liike- ja toimistotiloja, hotelli sekä asumista. Suunnittelun aikana voidaan tutkia myös muiden toimintojen sijoittumista alueelle. Suunnittelun yhteydessä tutkitaan alueen liittyminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen, liikenteeseen, joukkoliikenteeseen, katuihin ja sujuvaan yhteyteen keskustasta Raksilaan rautatiealueen alitse.

Asemakeskuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) hyväksyttiin Yhdyskuntalautakunnassa 27.10.2020 § 479. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavahankkeen lähtökohdista, vaikutusten arvioinneista ja vuorovaikutuksesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtäville 13.11.-18.12.2020.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle 18.12.2020 klo 15.30 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Lisätietoja Asemakeskuksen asemakaavan muutoshankkeesta projektikortilta.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset