Ajankohtaista

< Takaisin

Jokikylän ja Murron osayleiskaavan täytäntöönpano

Oulun kaupunginhallitus on 19.4.2021 § 127 määrännyt kaupunginvaltuuston 25.1.2021 § 10 hyväksymän Jokikylän ja Murron osayleiskaavan tulemaan voimaan niiltä osilta, joihin ei ole kohdistunut valituksia. Voimaan tulon ulkopuolelle jää kaksi kiinteistöä Onkamontien ja Kiiminkijoentien risteyksen lounaispuolella.

Voimaan tulevaan osayleiskaavaan voi tutustua Oulun kaupungin verkkosivuilla sekä Ympäristötalon asiakaspalvelussa os. Solistinkatu 2.

Jokikylän ja Murron osayleiskaavan materiaalilinkkejä: Jokikylän ja Murron osalyleiskaavan nettisivu.

Kaupunginhallitus

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset