Ajankohtaista

< Takaisin

Kevyen liikenteen rantareitin yleissuunnittelu välillä Oulun keskusta – Virpiniemi on käynnistynyt

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on käynnistänyt kevyen liikenteen väylän yleissuunnitelman laatimisen välille Oulun keskusta – Virpiniemi. Väli Kellon Kiviniemi – Virpiniemi on jo toteutettu, mutta vähäisiä tarkistuksia ja täydennyksiä voi olla tarpeen tehdä. Kevyen liikenteen väylä toimii meren rannan suuntaisena pyöräily- ja virkistysreittinä ja se perustuu Oulun yleiskaavaan.

Reitin suunnittelussa hyödynnetään olemassa olevia väyliä sekä maastokäytävää, joka on muodostunut merenrannan tuntumaan rakennetusta siirtoviemäristä. Reitin kokonaispituus on noin 20 km, josta rakennettua väylää on 12 km. Yleissuunnitelma toimii perustana erikseen tehtäville asemakaavoille sekä katu- ja rakennussuunnitelmille.

Suunnittelun edetessä hankkeesta pidetään yleisötilaisuus, jonka ajankohta ilmoitetaan erikseen. Osallisia ovat suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen omistajat ja asukkaat sekä muut, joiden toimintaan ratkaisut saattavat vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset sekä yhdistykset ja yhteisöt, joiden toimialaa rakentaminen koskee.

Suunnittelutyö on aloitettu syyskuussa ja yleissuunnitelma valmistuu maaliskuussa 2019. Suunnittelualueella tehdään mittauksia ja maaperätutkimuksia syksyn aikana. Etusivun yleiskartta suunnittelukohteesta on suuntaa antava ja se tarkentuu suunnittelun aikana.

Karttakuva: Rantareitti Oulun keskusta - Virpiniemi (.png)

 

Lisätietoja: Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, liikenneinsinööri Erkki Martikainen p. 044 703 2113

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset