Ajankohtaista

< Takaisin

Korjausilmoitus 3, Tarjouspyyntö: Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013

Tarjouspyynnön liitteisiin 4.1. (Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus) sekä 5 (Tarjouslomake) on tehty korjauksia. Tarjous on tehtävä soveltaen viimeisintä versiota kustakin tarjouspyyntöasiakirjasta.

Tarjouksen on oltava perillä tilaajalla 17.10.2013 klo 12:00 men­nessä. Tarjoukset toimitetaan osoitteeseen:

Oulun kaupungin kirjaamo,

PL 27,

90015 Oulun kaupunki

(Käyntiosoite Torikatu 10)

Tämän jälkeen saapu­neita tar­jouk­sia ei oteta huomi­oon.

Korjausilmoitus on jätetty Hilmaan 27.9.2013.

Korjatut hankinta-asiakirjat

Liite 4.1 Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus_2, korvaa asiakirjan Liite 4.1 Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

LIITE 5. TARJOUSLOMAKE_2_päivitetty, korvaa asiakirjan LIITE 5. TARJOUSLOMAKE

Huom.Tarjous on tehtävä käyttäen päivitettyä tarjouslomaketta.

Hankintaan liittyvät tausta-aineistot sekä kaikki ajantasaiset tarjouspyyntöasiakirjat löytyvät osoitteesta

www.ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/jl_02_2013

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset