Ajankohtaista

< Takaisin

Osallistu asukaskyselyyn sähköisestä liikenteestä

Oulun kaupunki valmistautuu sähköautojen yleistymiseen ja on aloittanut syksyllä 2015 latauspisteiden sijoittelun yleissuunnitelman laatimisen. Yleissuunnitelman laatimisen tarkoituksena on muodostaa eri toimijoiden yhteinen näkemys sähköisen liikenteen edistämisestä sekä linjata kaupungin näkemys latauspisteiden toteuttamiskelpoisista sijainneista tienkäyttäjien, liikenneturvallisuuden, kadunpitäjän ja sähkönsiirron näkökulmasta.

Sähköautojen latauspisteverkon yleissuunnitelman laatimisen perusteeksi ja taustatiedoksi avataan kaikille Oulun seudun asukkaille tarkoitettu internet-kysely, joka pidetään auki 30.9.-16.10.2015.

Kyselyyn vastaaminen on päättynyt.

Kyselyyn voi vasta myös osoitteesta www.ouka.fi/kadut.

Kyselyllä haetaan tietoa asukkaiden ennakkokäsityksistä, käytännön kokemuksista ja mahdollisista ongelmista sähköisillä liikennevälineillä liikuttaessa. Kysely sisältää kysymyksiä myös pyöräilystä ja sähköavusteisen polkupyörän käyttämisestä.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Ole mukana vaikuttamassa sähköisen liikenteen olosuhteiden edistämisessä ja vastaathan kyselyyn! Kyselyyn vastaaminen ei edellytä sähköisen liikennevälineen omistamista tai säännöllistä käyttöä. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja tuloksia käsitellään siten, ettei niistä voi tunnistaa yksittäisiä vastauksia.

EU-komissio on asettanut tavoitteeksi puolittaa tavanomaisia polttoaineita käyttävien autojen käyttö kaupunkiliikenteessä vuoteen 2030 mennessä ja poistaa ne kaupungeista asteittain vuoteen 2050 mennessä. Myös Suomi tavoittelee vähäpäästöisempää liikennettä. Liikenne- ja viestintäministeriö on linjannut, että kaikkien uusien rekisteröitävien henkilöautojen tulisi vuonna 2030 olla vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöön soveltuvia. Lisäksi henkilöliikenteessä sähkön käytön tulisi vastata vähintään 30 %:a nykyistä vastaavasta liikennesuoritteesta.

Lisätietoa:
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, liikennesuunnittelija Marjo Honkamaa-Eskola p. 044 703 2116, marjo.honkamaa-eskola(at)ouka.fi
Sito Oy, osastopäällikkö Jani Karjalainen, p. 040 507 1674,  jani.karjalainen(at)sito.fi

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset