Oulun hulevesimaksut laskutetaan marraskuussa - Ajankohtaista - Kadut, kartat ja liikenne - Kadut, kartat ja liikenne - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun hulevesimaksut laskutetaan marraskuussa

Oulun kaupunki lähettää vuoden 2016 hulevesimaksua koskevan laskun marraskuun aikana. Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa kaikilta asemakaava-alueen noin 25000 kiinteistöltä. Maksu koskee kaikkia asemakaava-alueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin.

Hulevesimaksun lasku lähetetään sille kiinteistön omistajalle tai haltijalle, jonka nimissä kiinteistön vesilaskutus on laskutusajankohtana.

Vuoden 2016 hulevesilasku lähetetään paperisena. Seuraava hulevesilasku lähetetään e- tai suoramaksulaskuna sen mukaan, onko laskun vastaanottaja tehnyt e- tai suoramaksusopimuksen vesilaskulle.

Hulevesimaksun perusteet

Hulevesi on rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesiä syntyy perustusvesistä ja pintavaluntana rakennusten katoilta, piha-alueilta, katualueilta ja puistoista.  Hulevedet johdetaan maaperään imeyttämällä tai vesistöihin putkiviemäreissä ja ojissa.

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Suuri osa hulevesijärjestelmän kustannuksista on katettu Oulun kaupungissa jätevesimaksulla, mikä ei uuden lainsäädännön mukaan ole enää mahdollista. Oulun kaupunginhallitus päätti 23.11.2015 jätevesimaksun alentamisesta ja uuden hulevesimaksun käyttöönottamisesta vuoden 2016 alusta alkaen. Hulevesimaksulla katetaan hulevesijärjestelmien suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon kustannukset.

Hulevesimaksun käyttöönoton yhteydessä vuoden 2016 alusta alkaen on jätevesimaksua alennettu 0,10 euroa/m3 eli sen verran kuin sillä on aikaisemmin katettu hulevesikustannuksia.

Vuoden 2016 hulevesimaksut ja muut lisätiedot luettavissa osoitteessa: www.ouka.fi/hulevesi

Lisätiedot: Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, suunnittelupäällikkö Tapio Siikaluoma p. 044 7032114, tapio.siikaluoma@ouka.fi